Truy cập

Hôm nay:
3570
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41517
Tháng này:
15314
Tất cả:
6074622

Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Chính sinh an sinh xã hội mang tính nhân văn.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm mục đích đảm bảo công tác an sinh xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận. Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Quỹ BHXH tự nguyện được Nhà nước bảo trợ. Mọi công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Về phương thức đóng BHXH tự nguyện, để tham gia BHXH tự nguyện, người dân có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm 1 lần. Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ điều kiện nghỉ hưu về tuổi đời theo quy định của Luật BHXH, mà thời gian đã đóng BHXH được từ 10 năm trở lên, thì được đóng một lần BHXH tự nguyện cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định, tháng hưởng lương hưu là tháng ngay sau tháng người tham gia BHXH tự nguyện đóng đủ tiền.Trong thời gian đóng BHXH tự nguyện, nếu người tham gia không đóng liên tục được thì có thể ngừng đóng đến khi có điều kiện lại đóng tiếp; hoặc có thể thay đổi tăng, giảm mức đóng linh hoạt. Hoặc thanh toán chế độ (như chế độ một lần, tử tuất, mai táng phí, ..vv) theo quy định của Nhà nước; thời gian tính hưởng chế độ bằng tổng thời gian cộng dồn các khoảng thời gian đóng trước đó.

Về mức đóng BHXH tự nguyện, mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập hằng tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Từ tháng 01/2022: mức đóng thấp nhất hàng tháng khi Nhà nước chưa hỗ trợ 330.000đồng/tháng.Nhà nước hỗ trợhàng tháng như sau: Ngườithuộc hộ nghèo:99.000 đồng/tháng; người thuộc hộ cận nghèo: 82.500 đồng /tháng; đối tượng còn lại: 33.000 đồng /tháng. Như vậy, mức đóng thấp nhất hàng tháng khi Nhà nước hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo 231.000 đồng/tháng; người thuộc hộ cận nghèo là: 247.500 đồng/tháng và đối tượng còn lại là: 297.000 đồng/tháng.

Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân sẽ được hưởng các quyền lợi: Được cấp sổ BHXH, và hàng năm được cấp tờ rời xác nhận đóng BHXH tự nguyện; Chế độ hưu trí (hưởng lương hưu hàng tháng và chế độ BHYT với mức hưởng bằng 95% chi phí khám chữa bệnh BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật, mai táng phí); Bảo hiểm xã hội một lần = số năm đóng x 2 lần mức thu nhập (bình quân) hằng tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn làm cơ sở đóng (nói ở trên);Người đang đóng BHXH tự nguyện không may chết, thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí nếu có thời gian đóng BHXH tự nguyện đủ 5 năm trở lên, mức hưởng bằng 10 lần tháng lương cơ sở (ví dụ như hiện nay là 14.900.000 đồng)Chế độ tử tuất theo quy định.

Khi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, người dân cần chuẩn bị Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (có mẫu tại nơi đăng ký).

Để được tư vấn, hướng dẫn, đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, xin mời hãy liên hệ:Bộ phận “một cửa” BHXH thị xã (Điện thoại: 02373 824 624);Bưu điện thị xã; các điểm Bưu điện văn hóa xã, phường.Điểm thu BHXH, BHYT của 7 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Hà Nghĩa

Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Chính sinh an sinh xã hội mang tính nhân văn.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm mục đích đảm bảo công tác an sinh xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận. Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Quỹ BHXH tự nguyện được Nhà nước bảo trợ. Mọi công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Về phương thức đóng BHXH tự nguyện, để tham gia BHXH tự nguyện, người dân có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm 1 lần. Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ điều kiện nghỉ hưu về tuổi đời theo quy định của Luật BHXH, mà thời gian đã đóng BHXH được từ 10 năm trở lên, thì được đóng một lần BHXH tự nguyện cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định, tháng hưởng lương hưu là tháng ngay sau tháng người tham gia BHXH tự nguyện đóng đủ tiền.Trong thời gian đóng BHXH tự nguyện, nếu người tham gia không đóng liên tục được thì có thể ngừng đóng đến khi có điều kiện lại đóng tiếp; hoặc có thể thay đổi tăng, giảm mức đóng linh hoạt. Hoặc thanh toán chế độ (như chế độ một lần, tử tuất, mai táng phí, ..vv) theo quy định của Nhà nước; thời gian tính hưởng chế độ bằng tổng thời gian cộng dồn các khoảng thời gian đóng trước đó.

Về mức đóng BHXH tự nguyện, mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập hằng tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Từ tháng 01/2022: mức đóng thấp nhất hàng tháng khi Nhà nước chưa hỗ trợ 330.000đồng/tháng.Nhà nước hỗ trợhàng tháng như sau: Ngườithuộc hộ nghèo:99.000 đồng/tháng; người thuộc hộ cận nghèo: 82.500 đồng /tháng; đối tượng còn lại: 33.000 đồng /tháng. Như vậy, mức đóng thấp nhất hàng tháng khi Nhà nước hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo 231.000 đồng/tháng; người thuộc hộ cận nghèo là: 247.500 đồng/tháng và đối tượng còn lại là: 297.000 đồng/tháng.

Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân sẽ được hưởng các quyền lợi: Được cấp sổ BHXH, và hàng năm được cấp tờ rời xác nhận đóng BHXH tự nguyện; Chế độ hưu trí (hưởng lương hưu hàng tháng và chế độ BHYT với mức hưởng bằng 95% chi phí khám chữa bệnh BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật, mai táng phí); Bảo hiểm xã hội một lần = số năm đóng x 2 lần mức thu nhập (bình quân) hằng tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn làm cơ sở đóng (nói ở trên);Người đang đóng BHXH tự nguyện không may chết, thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí nếu có thời gian đóng BHXH tự nguyện đủ 5 năm trở lên, mức hưởng bằng 10 lần tháng lương cơ sở (ví dụ như hiện nay là 14.900.000 đồng)Chế độ tử tuất theo quy định.

Khi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, người dân cần chuẩn bị Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (có mẫu tại nơi đăng ký).

Để được tư vấn, hướng dẫn, đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, xin mời hãy liên hệ:Bộ phận “một cửa” BHXH thị xã (Điện thoại: 02373 824 624);Bưu điện thị xã; các điểm Bưu điện văn hóa xã, phường.Điểm thu BHXH, BHYT của 7 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC