Truy cập

Hôm nay:
4171
Hôm qua:
4506
Tuần này:
4171
Tháng này:
80371
Tất cả:
6327119

Hướng dẫn đăng nhập Cổng Dịch vụ công bằng tài khoản VNeID để làm thủ tục hành chính.

Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Thanh Hoá đã kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VneID) do Bộ Công an cung cấp. Do đó, sau khi kích hoạt tài khoản VneID thành công, công dân có thể sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hoá thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Các thủ tục hành chính được tích hợp rất nhiều trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)và Cổng Dịch vụ công các Bộ, các tỉnh, thành phố (đối với tỉnh Thanh Hoá, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn).

Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Thanh Hoá đã kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VneID) do Bộ Công an cung cấp. Do đó, sau khi kích hoạt tài khoản VneID thành công, công dân có thể sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hoá thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Các bước thực hiện như sau:
- Bước 1:Người dùng truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa (dichvucong.thanhhoa.gov.vn) và nhấn vào [Đăng nhập]

- Bước 2:Người dùng chọn [Tài khoản VNeID Bộ Công an]

- Bước 3:Hệ thống chuyển hướng sang trang đăng nhập của Hệ thống định danh và xác thực điện tử. Người dùng nhập số định danh và mật khẩu của tài khoản định danh điện tử để đăng nhập.

- Bước 4:Hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại đã đăng ký theo tài khoản định danh của người dùng. Người dùng nhập mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa.

- Bước 5:Sau khi nhập mã OTP thành công, hệ thống sẽ tự chuyển hướng về trang đăng nhập của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý: Ngoài cách nhập số CCCD và mật khẩu theo cách thông thường, công dân có thể đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa bằng cách quét mã QR định danh VNIED theo cách bước sau:

- Bước 1:Người dùng truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa (dichvucong.thanhhoa.gov.vn) và nhấn vào [Đăng nhập].


- Bước 2:Người dùng chọn [Tài khoản VNeID Bộ Công an].

- Bước 3:Hệ thống chuyển hướng sang trang đăng nhập của Hệ thống định danh và xác thực điện tử. Màn hình hiện lên trang đăng nhập có mã QR code.

- Bước 4: Mở ứng dụng định danh điện tử VNIED trên điện thoại, thực hiện đăng nhập tài khoản định danh điện tử.


- Bước 5: Chọn biểu tượng quét QR code.

- Bước 6: Hướng khung quét của điện thoại về phía QR code trên giao diện của trang Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa, rồi bấm [Xác nhận].

- Bước 7: Sau đó màn hình điện thoại hiện lên trang thông báo như hình, bấm [Đóng].

- Bước 8:Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự chuyển hướng về trang đăng nhập của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa.

Hoàng Hùng

Hướng dẫn đăng nhập Cổng Dịch vụ công bằng tài khoản VNeID để làm thủ tục hành chính.

Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Thanh Hoá đã kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VneID) do Bộ Công an cung cấp. Do đó, sau khi kích hoạt tài khoản VneID thành công, công dân có thể sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hoá thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Các thủ tục hành chính được tích hợp rất nhiều trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)và Cổng Dịch vụ công các Bộ, các tỉnh, thành phố (đối với tỉnh Thanh Hoá, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn).

Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Thanh Hoá đã kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VneID) do Bộ Công an cung cấp. Do đó, sau khi kích hoạt tài khoản VneID thành công, công dân có thể sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hoá thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Các bước thực hiện như sau:
- Bước 1:Người dùng truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa (dichvucong.thanhhoa.gov.vn) và nhấn vào [Đăng nhập]

- Bước 2:Người dùng chọn [Tài khoản VNeID Bộ Công an]

- Bước 3:Hệ thống chuyển hướng sang trang đăng nhập của Hệ thống định danh và xác thực điện tử. Người dùng nhập số định danh và mật khẩu của tài khoản định danh điện tử để đăng nhập.

- Bước 4:Hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại đã đăng ký theo tài khoản định danh của người dùng. Người dùng nhập mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa.

- Bước 5:Sau khi nhập mã OTP thành công, hệ thống sẽ tự chuyển hướng về trang đăng nhập của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý: Ngoài cách nhập số CCCD và mật khẩu theo cách thông thường, công dân có thể đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa bằng cách quét mã QR định danh VNIED theo cách bước sau:

- Bước 1:Người dùng truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa (dichvucong.thanhhoa.gov.vn) và nhấn vào [Đăng nhập].


- Bước 2:Người dùng chọn [Tài khoản VNeID Bộ Công an].

- Bước 3:Hệ thống chuyển hướng sang trang đăng nhập của Hệ thống định danh và xác thực điện tử. Màn hình hiện lên trang đăng nhập có mã QR code.

- Bước 4: Mở ứng dụng định danh điện tử VNIED trên điện thoại, thực hiện đăng nhập tài khoản định danh điện tử.


- Bước 5: Chọn biểu tượng quét QR code.

- Bước 6: Hướng khung quét của điện thoại về phía QR code trên giao diện của trang Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa, rồi bấm [Xác nhận].

- Bước 7: Sau đó màn hình điện thoại hiện lên trang thông báo như hình, bấm [Đóng].

- Bước 8:Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự chuyển hướng về trang đăng nhập của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa.

Hoàng Hùng

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC