Truy cập

Hôm nay:
1181
Hôm qua:
7090
Tuần này:
17996
Tháng này:
94196
Tất cả:
6340944

Phòng chống tệ nạn mại dâm – Trách nhiệm của toàn xã hội

Mại dâm là hành vi vì tiền hay lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi giao cấu với người mua dâm, hoặc trả tiền hay lợi ích vật chất cho người bán dâm để được giao cấu. Gần đây, tệ nạn này có dấu hiệu gia tăng và biến tướng dưới nhiều hình thức như đi theo tour du lịch, nhận con nuôi – bố nuôi (sugar baby – sugar daddy).

Đối tượng tham gia hoạt động mại dâm sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, thông qua mạng internet, mạng xã hội, các diễn đàn… Mại dâm gây nên những tác hại trước mắt cũng như như lâu dài về sức khỏe, tinh thần, làm gia tăng các loại tội phạm khác và gây nên nhiều hệ lụy khác. Vì thế, công tác phòng chống tệ nạn mại dâm luôn được Thị xã Bỉm Sơn quan tâm thực hiện hiệu quả.

Để phòng ngừa hiệu quả tệ nạn mại dâm, thời gian qua, Thị xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Chú trọng đưa nội dung, nhiệm vụ về phòng chống mại dâm vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị, coi đó là một mục tiêu quan trọng trong công tác đánh giá hoạt động của từng đơn vị. Các phòng, ban chuyên môn đã tăng cường tuyên truyền chủ chương, chính sách pháp luật về phòng chống mại dâm thông qua nhiều hình thức như: Hội nghị truyền thông, hệ thống loa truyền thanh từ thị xã tới xã phường, tuyên truyền trực quan. Kết quả, trong năm 2022 đã treo 64 băng rôn trên các trục đường chính của Thị xã và các xã phường, cấp phát gần 10.000 tờ rơi, sách mỏng; tuyên truyền 60 lượt tin, bài trên hệ thống truyền thanh, 61 lượt tuyên truyền trên mạng xã hội và tuyên truyền lưu động. Đặc biệt, việc phòng chống tệ nạn mại dâm đã được tuyên truyền sâu rộng tới tất cả các thôn, khu phố, tổ dân phố, các trường học và doanh nghiệp; gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên Thị xã đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm.

Song song với công tác tuyên truyền, Thị xã cũng tích cực thực hiện việc kiểm tra, đấu tranh, truy quét, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm. Xác định các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là một trong những nơi dễ phát sinh tình trạng mại dâm, UBND Thị xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng tích cực kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm tại các quán karaoke; đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm mại dâm trên địa bàn. Lực lượng chức năng của Thị xã đã tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết không vi phạm các quy định về phòng chống mại dâm; nắm bắt thông tin, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các thủ đoạn, hoạt động nhằm mục đích thu lợi từ mại dâm. Chú ý các đối tượng môi giới, tiếp thị mại dâm trên internet, điện thoại, tại nhà hàng, khách sạn. Kiên quyết, xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhận phạm tội mua, bán, môi giới, chứa chấp, tổ chức hoạt động mại dâm.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, Thị xã đã xây dựng Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2022. Kế hoạch nhằm tạo sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm; đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, tạo cơ hội giúp người bán dâm hòa nhập cộng đồng bền vững.

Mục tiêu mà Kế hoạch đề ra là có ít nhất 80% số xã, phường, tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm; 100% các xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2023 và lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, 4 chống HIV/AIDS, chương trình phòng, chống mua, bán người; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm cho ít nhất 20% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm,15% người lao động trong các khu công nghiệp, 20% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Về công tác kiểm tra, phấn đấu 100% tin báo, tố giác, phản ánh hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; tổ chức kiểm tra ít nhất 25% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Cùng với các mục tiêu về phòng ngừa tệ nạn mại dâm, Kế hoạch cũng đưa ra các mục tiêu về giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm bệnh xã hội và bạo lực trên cơ sở giới. Cụ thể, phấn đấu 7/7 xã, phường thực hiện phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Ít nhất 80% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Đối với từng chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đáng chú ý là việc tổ chức các hoạt động trợ giúp cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm việc làm được vay vốn sản xuất, giải quyết việc làm để ổn định cuộc sống và tạo điều kiện cho những phụ nữ đã từng lầm lỗi hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng.

Phòng chống mại dâm là công việc hết sức phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ các giải pháp thì mới có kết quả. Cuộc đấu tranh này chỉ thực sự có hiệu quả khi mỗi chúng ta nhận thức được về nguy cơ, mối hiểm họa của loại tội phạm mại dâm, từ đó chung tay hành động để ngăn ngừa loại tội phạm này.

Hà Nghĩa

Phòng chống tệ nạn mại dâm – Trách nhiệm của toàn xã hội

Mại dâm là hành vi vì tiền hay lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi giao cấu với người mua dâm, hoặc trả tiền hay lợi ích vật chất cho người bán dâm để được giao cấu. Gần đây, tệ nạn này có dấu hiệu gia tăng và biến tướng dưới nhiều hình thức như đi theo tour du lịch, nhận con nuôi – bố nuôi (sugar baby – sugar daddy).

Đối tượng tham gia hoạt động mại dâm sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, thông qua mạng internet, mạng xã hội, các diễn đàn… Mại dâm gây nên những tác hại trước mắt cũng như như lâu dài về sức khỏe, tinh thần, làm gia tăng các loại tội phạm khác và gây nên nhiều hệ lụy khác. Vì thế, công tác phòng chống tệ nạn mại dâm luôn được Thị xã Bỉm Sơn quan tâm thực hiện hiệu quả.

Để phòng ngừa hiệu quả tệ nạn mại dâm, thời gian qua, Thị xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Chú trọng đưa nội dung, nhiệm vụ về phòng chống mại dâm vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị, coi đó là một mục tiêu quan trọng trong công tác đánh giá hoạt động của từng đơn vị. Các phòng, ban chuyên môn đã tăng cường tuyên truyền chủ chương, chính sách pháp luật về phòng chống mại dâm thông qua nhiều hình thức như: Hội nghị truyền thông, hệ thống loa truyền thanh từ thị xã tới xã phường, tuyên truyền trực quan. Kết quả, trong năm 2022 đã treo 64 băng rôn trên các trục đường chính của Thị xã và các xã phường, cấp phát gần 10.000 tờ rơi, sách mỏng; tuyên truyền 60 lượt tin, bài trên hệ thống truyền thanh, 61 lượt tuyên truyền trên mạng xã hội và tuyên truyền lưu động. Đặc biệt, việc phòng chống tệ nạn mại dâm đã được tuyên truyền sâu rộng tới tất cả các thôn, khu phố, tổ dân phố, các trường học và doanh nghiệp; gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên Thị xã đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm.

Song song với công tác tuyên truyền, Thị xã cũng tích cực thực hiện việc kiểm tra, đấu tranh, truy quét, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm. Xác định các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là một trong những nơi dễ phát sinh tình trạng mại dâm, UBND Thị xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng tích cực kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm tại các quán karaoke; đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm mại dâm trên địa bàn. Lực lượng chức năng của Thị xã đã tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết không vi phạm các quy định về phòng chống mại dâm; nắm bắt thông tin, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các thủ đoạn, hoạt động nhằm mục đích thu lợi từ mại dâm. Chú ý các đối tượng môi giới, tiếp thị mại dâm trên internet, điện thoại, tại nhà hàng, khách sạn. Kiên quyết, xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhận phạm tội mua, bán, môi giới, chứa chấp, tổ chức hoạt động mại dâm.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, Thị xã đã xây dựng Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2022. Kế hoạch nhằm tạo sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm; đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, tạo cơ hội giúp người bán dâm hòa nhập cộng đồng bền vững.

Mục tiêu mà Kế hoạch đề ra là có ít nhất 80% số xã, phường, tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm; 100% các xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2023 và lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, 4 chống HIV/AIDS, chương trình phòng, chống mua, bán người; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm cho ít nhất 20% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm,15% người lao động trong các khu công nghiệp, 20% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Về công tác kiểm tra, phấn đấu 100% tin báo, tố giác, phản ánh hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; tổ chức kiểm tra ít nhất 25% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Cùng với các mục tiêu về phòng ngừa tệ nạn mại dâm, Kế hoạch cũng đưa ra các mục tiêu về giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm bệnh xã hội và bạo lực trên cơ sở giới. Cụ thể, phấn đấu 7/7 xã, phường thực hiện phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Ít nhất 80% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Đối với từng chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đáng chú ý là việc tổ chức các hoạt động trợ giúp cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm việc làm được vay vốn sản xuất, giải quyết việc làm để ổn định cuộc sống và tạo điều kiện cho những phụ nữ đã từng lầm lỗi hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng.

Phòng chống mại dâm là công việc hết sức phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ các giải pháp thì mới có kết quả. Cuộc đấu tranh này chỉ thực sự có hiệu quả khi mỗi chúng ta nhận thức được về nguy cơ, mối hiểm họa của loại tội phạm mại dâm, từ đó chung tay hành động để ngăn ngừa loại tội phạm này.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC