Thị xã Bỉm Sơn hưởng ứng Ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2019

Ngày 02/7/1958, Bác Hồ đã viết bài “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân Dân. Trong bài viết, Bác đã nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”. Thực hiện lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/7 hàng năm là “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Ngày 27/6/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 1146/KH-UBND triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn Thị xã. Theo đó, Thị xã phát động phong trào sâu rộng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; kêu gọi toàn xã hội tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ, tham gia các hoạt động về Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”, chuyển biến thành các hành động cụ thể về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường liên quan đến sức khỏe. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu có liên quan đến vệ sinh và nâng cao sức khỏe của Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế, Chương trình Xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn thị xã.

Các hoạt động triển khai được tập trung vào 3 nội dung chính, cụ thể: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cộng đồng; Vệ sinh an toàn thực phẩm và Vệ sinh trong lao động.

Đối với Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cộng đồng, cần thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khoẻ, như: Vận động người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, ăn sạch, uống sạch, ở sạch, ăn uống hợp lý và rèn luyện sức khoẻ. Đẩy mạnh thực hiện nội dung “3 sạch” trong phong trào “5 không, 3 sạch” , cụ thể là: Sạch ngõ gắn với vệ sinh môi trường, sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể, sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Cải thiện môi trường, thực hiện tốt vệ sinh công cộng, trên các phương tiện phục vụ giao thông công cộng, nơi làm việc, bệnh viện, trường học; Vận động người dân xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, chấm dứt việc tiểu tiện bừa bãi; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh; Vận động người dân thu gom, loại bỏ dụng cụ phế thải, xoá bỏ nơi sinh sản của muỗi (truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết); quản lý tốt nước thải, rác thải sinh hoạt, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, định kỳ hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học…. tạo thói quen nề nếp trong nhân dân. Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động phong trào trồng và chăm sóc cây xanh nơi công cộng, đường làng, trong khuôn viên từng hộ gia đình, tại cơ quan, đơn vị, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Thị xã triển khai thực hiện phong trào “3 không”, yêu cầu các hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cam kết thực hiện không sản xuất rau không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không bán phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế. Cùng với đó, Thị xã kêu gọi các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hành tốt về vệ sinh trong nuôi trồng, giết mổ và sản xuất thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến và phân phối thực phẩm.

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để đảm bảo vệ sinh trong lao động, cần thực hiện đồng bộcác biện pháp và phương tiện nhằm phòng ngừa tác động của yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động. Mục tiêu của vệ sinh lao động là bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Để thực hiện các nội dung trên, UBND thị xã đã đề ra các giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện. Trong đó, giao nhiệm vụ cho phòng Y tế-UBND thị xã là cơ quan chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân” năm 2019 trên địa bàn Thị xã; đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu cho UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh và Sở Y tế theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng đề nghị Ủy ban MTTQ thị xã và các tổ chức Chính trị - Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân tích cực tham gia thực hiện phong trào hưởng ứng ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân” năm 2019 bằng các việc làm thiết thực, gắn với công trình, việc làm cụ thể, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, hạnh phúc của bản thân, mỗi gia đình và đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Việc tổchức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" và lấy ngày 2/7 hàng năm là Ngày "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" có ý nghĩa quan trọng nhằm giải quyết những khó khăn thách thức và tồn tại hiện nay, đồng thời đây còn là việc làm thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi về Phong trào "Vệ sinh yêu nước" của Bác Hồ và là việc làm ý nghĩa để mỗi người dân cùng tham gia trong việc thực hiện Cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Chính trị phát động.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn hưởng ứng Ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2019

Đăng lúc: 02/07/2019 17:50:24 (GMT+7)

Ngày 02/7/1958, Bác Hồ đã viết bài “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân Dân. Trong bài viết, Bác đã nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”. Thực hiện lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/7 hàng năm là “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Ngày 27/6/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 1146/KH-UBND triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn Thị xã. Theo đó, Thị xã phát động phong trào sâu rộng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; kêu gọi toàn xã hội tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ, tham gia các hoạt động về Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”, chuyển biến thành các hành động cụ thể về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường liên quan đến sức khỏe. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu có liên quan đến vệ sinh và nâng cao sức khỏe của Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế, Chương trình Xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn thị xã.

Các hoạt động triển khai được tập trung vào 3 nội dung chính, cụ thể: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cộng đồng; Vệ sinh an toàn thực phẩm và Vệ sinh trong lao động.

Đối với Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cộng đồng, cần thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khoẻ, như: Vận động người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, ăn sạch, uống sạch, ở sạch, ăn uống hợp lý và rèn luyện sức khoẻ. Đẩy mạnh thực hiện nội dung “3 sạch” trong phong trào “5 không, 3 sạch” , cụ thể là: Sạch ngõ gắn với vệ sinh môi trường, sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể, sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Cải thiện môi trường, thực hiện tốt vệ sinh công cộng, trên các phương tiện phục vụ giao thông công cộng, nơi làm việc, bệnh viện, trường học; Vận động người dân xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, chấm dứt việc tiểu tiện bừa bãi; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh; Vận động người dân thu gom, loại bỏ dụng cụ phế thải, xoá bỏ nơi sinh sản của muỗi (truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết); quản lý tốt nước thải, rác thải sinh hoạt, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, định kỳ hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học…. tạo thói quen nề nếp trong nhân dân. Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động phong trào trồng và chăm sóc cây xanh nơi công cộng, đường làng, trong khuôn viên từng hộ gia đình, tại cơ quan, đơn vị, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Thị xã triển khai thực hiện phong trào “3 không”, yêu cầu các hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cam kết thực hiện không sản xuất rau không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không bán phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế. Cùng với đó, Thị xã kêu gọi các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hành tốt về vệ sinh trong nuôi trồng, giết mổ và sản xuất thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến và phân phối thực phẩm.

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để đảm bảo vệ sinh trong lao động, cần thực hiện đồng bộcác biện pháp và phương tiện nhằm phòng ngừa tác động của yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động. Mục tiêu của vệ sinh lao động là bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Để thực hiện các nội dung trên, UBND thị xã đã đề ra các giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện. Trong đó, giao nhiệm vụ cho phòng Y tế-UBND thị xã là cơ quan chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân” năm 2019 trên địa bàn Thị xã; đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu cho UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh và Sở Y tế theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng đề nghị Ủy ban MTTQ thị xã và các tổ chức Chính trị - Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân tích cực tham gia thực hiện phong trào hưởng ứng ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân” năm 2019 bằng các việc làm thiết thực, gắn với công trình, việc làm cụ thể, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, hạnh phúc của bản thân, mỗi gia đình và đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Việc tổchức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" và lấy ngày 2/7 hàng năm là Ngày "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" có ý nghĩa quan trọng nhằm giải quyết những khó khăn thách thức và tồn tại hiện nay, đồng thời đây còn là việc làm thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi về Phong trào "Vệ sinh yêu nước" của Bác Hồ và là việc làm ý nghĩa để mỗi người dân cùng tham gia trong việc thực hiện Cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Chính trị phát động.
Nguyễn Tới

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC