Đại hội Hội Đông Y Thị xã Bỉm Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 26/6/2020, tại hội trường UBND thị xã Bỉm Sơn, Hội Đông Y thị xã đã tổ chức đại hội đại biểu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự đại hội có đồng chí Lê Thị Trinh – Chủ tịch Hội Đông Y tỉnh Thanh Hóa; Lê Văn Tuấn – Ủy viên Ban thường vụ,Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy; Mai Đình Lâm – Phó chủ tịch UBND Thị xã.

hội Đông y1.JPG


Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hội Đông Y thị xã vẫn giữ vững được uy tín, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và thu hút được nhiều bệnh nhân đến điều trị tại trạm y tế và các phòng chẩn trị, kết quả đạt được cụ thể như sau: Đến cuối nhiệm kỳ số lượt người khám chữa bệnh là 34.012 lượt, số lượt người châm cứu là 17.948 lượt, số bệnh nhân điều trị thuốc đông y là 19.123 người, bệnh nhân điều trị miễn phí 400 người, số thang thuốc điều trị là 382.460 thang. Những lương y có phòng chẩn trị riêng vừa là nơi khám chữa bệnh vừa là nơi ứng dụng kế thừa các bài thuốc hay, các cây thuốc quý đồng thời cũng là nơi tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh. Xây dựng vườn thuốc nam tại trạm y tế, đến nay 7 trạm y tế đã đủ 60 loại cây thuốc nam khi người bệnh cần là có thể sử dụng.

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua Hội Đông Y Thị xã đã được Trung ương Hội Đông Y Việt Nam, Tỉnh Hội Đông Y Thanh Hóa và UBND Thị xã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Phát huy những thành tích đã được trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Đông Y thị xã Bỉm Sơn tập trung mọi nguồn lực để phát triển và hiện đại hóa ngành Đông Y, tiếp tục củng cố xây dựng Hội, mạng lưới Hội Đông Y ở các xã phường vững mạnh; Phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu sau: 100% xã phường có tổ chức Hội Đông Y, 70% tổ chức Hội xã phường đạt loại khá và vững mạnh, 30% tổ chức Hội xã phường đi vào nề nếp, phấn đấu không có Hội Đông Y cơ sở yếu kém.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã đã biểu dương những thành tích mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Đông Y Thị xã cần tập trung thực hiện 1 số nhiệm vụ sau: Cần xác định rõ Hội Đông Y là Hội đặc thù cũng là Hội nghề nghiệp, vì vậy Hội phải hoạt động trên tinh thần tự nguyện và phải thường xuyên nâng cao trình độ tay nghề thông qua các hội thảo; Tích cực phát huy, phát triển các phòng chẩn trị của các lương y mở tại gia đình; Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội, phấn đấu 7/7 xã phường có tổ chức Hội, đặc biệt chú ý đào tạo đội ngũ lương y trẻ; Tăng cường công tác phối hợp với Đảng ủy, UBND xã phường để xây dựng tổ chức Hội, phối hợp với trạm y tế, bệnh viện đa khoa đặc biệt phối hợp chặt chẽ hơn nữa với phòng y tế để giúp quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân.

Phát biểu tại Đại hội, bà Lê Thị Trinh –Chủ tịch Hội Đông Y tỉnh Thanh Hóa đã nêu ra một số nhiệm vụ cho Hội trong thời gian tới như sau: Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “phát triển nền Đông Y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới”, quyết định số 2706 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về “kế hoạch hành động phát triển y dược học cổ truyền và Hội Đông Y tỉnh Thanh Hóa”; Phát triển thêm nhiều hội viên mới; Tham mưu cho UBND Thị xã, các ban ngành trong Thị xã quan tâm bố trí nơi làm việc,gắn với phòng chẩn trị để Hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hoạt động của Hội. Tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Hội Đông Y tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Đông Y Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội Đông Y Thị xã gồm 11 người và hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Thanh Dung

Đại hội Hội Đông Y Thị xã Bỉm Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 26/6/2020, tại hội trường UBND thị xã Bỉm Sơn, Hội Đông Y thị xã đã tổ chức đại hội đại biểu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự đại hội có đồng chí Lê Thị Trinh – Chủ tịch Hội Đông Y tỉnh Thanh Hóa; Lê Văn Tuấn – Ủy viên Ban thường vụ,Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy; Mai Đình Lâm – Phó chủ tịch UBND Thị xã.

hội Đông y1.JPG


Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hội Đông Y thị xã vẫn giữ vững được uy tín, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và thu hút được nhiều bệnh nhân đến điều trị tại trạm y tế và các phòng chẩn trị, kết quả đạt được cụ thể như sau: Đến cuối nhiệm kỳ số lượt người khám chữa bệnh là 34.012 lượt, số lượt người châm cứu là 17.948 lượt, số bệnh nhân điều trị thuốc đông y là 19.123 người, bệnh nhân điều trị miễn phí 400 người, số thang thuốc điều trị là 382.460 thang. Những lương y có phòng chẩn trị riêng vừa là nơi khám chữa bệnh vừa là nơi ứng dụng kế thừa các bài thuốc hay, các cây thuốc quý đồng thời cũng là nơi tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh. Xây dựng vườn thuốc nam tại trạm y tế, đến nay 7 trạm y tế đã đủ 60 loại cây thuốc nam khi người bệnh cần là có thể sử dụng.

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua Hội Đông Y Thị xã đã được Trung ương Hội Đông Y Việt Nam, Tỉnh Hội Đông Y Thanh Hóa và UBND Thị xã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Phát huy những thành tích đã được trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Đông Y thị xã Bỉm Sơn tập trung mọi nguồn lực để phát triển và hiện đại hóa ngành Đông Y, tiếp tục củng cố xây dựng Hội, mạng lưới Hội Đông Y ở các xã phường vững mạnh; Phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu sau: 100% xã phường có tổ chức Hội Đông Y, 70% tổ chức Hội xã phường đạt loại khá và vững mạnh, 30% tổ chức Hội xã phường đi vào nề nếp, phấn đấu không có Hội Đông Y cơ sở yếu kém.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND Thị xã đã biểu dương những thành tích mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Đông Y Thị xã cần tập trung thực hiện 1 số nhiệm vụ sau: Cần xác định rõ Hội Đông Y là Hội đặc thù cũng là Hội nghề nghiệp, vì vậy Hội phải hoạt động trên tinh thần tự nguyện và phải thường xuyên nâng cao trình độ tay nghề thông qua các hội thảo; Tích cực phát huy, phát triển các phòng chẩn trị của các lương y mở tại gia đình; Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội, phấn đấu 7/7 xã phường có tổ chức Hội, đặc biệt chú ý đào tạo đội ngũ lương y trẻ; Tăng cường công tác phối hợp với Đảng ủy, UBND xã phường để xây dựng tổ chức Hội, phối hợp với trạm y tế, bệnh viện đa khoa đặc biệt phối hợp chặt chẽ hơn nữa với phòng y tế để giúp quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân.

Phát biểu tại Đại hội, bà Lê Thị Trinh –Chủ tịch Hội Đông Y tỉnh Thanh Hóa đã nêu ra một số nhiệm vụ cho Hội trong thời gian tới như sau: Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “phát triển nền Đông Y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới”, quyết định số 2706 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về “kế hoạch hành động phát triển y dược học cổ truyền và Hội Đông Y tỉnh Thanh Hóa”; Phát triển thêm nhiều hội viên mới; Tham mưu cho UBND Thị xã, các ban ngành trong Thị xã quan tâm bố trí nơi làm việc,gắn với phòng chẩn trị để Hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hoạt động của Hội. Tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Hội Đông Y tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Đông Y Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội Đông Y Thị xã gồm 11 người và hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Thanh Dung

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC