Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn tự hào chặng đường 44 năm xây dựng và trưởng thành

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn tiền thân là Đảng bộ thị trấn Bỉm Sơn được thành lập ngày 7/11/1977 theo Quyết định số1014 – QĐ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong suốt 44 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Bỉm Sơn từ một vùng nông thôn đã trở thành đô thị công nghiệp giàu đẹp, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, diện mạo đô thị không ngừng đổi mới, được Tỉnh ủy xác định xây dựng trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng bộ Thị xã luôn phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Ngược dòng thời gian về giai đoạn 1977 – 1985, đây là giai đoạn khởi đầu xây dựng và phát triển Thị xã. Khi mới thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Bỉm Sơn đứng trước muôn vàn khó khăn.Trong đó, khó khăn lớn nhất là tổ chức đảng và chính quyền chưa hoàn chỉnh về bộ máy, công tác tổ chức, cán bộ có nhiều lúng túng trong hoạt động, các mặt tư tưởng, đời sống, sinh hoạt của người dân chưa ổn định. Vượt lên những khó khăn, thách thức ấy, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ Thị xã đã lãnh đạo nhanh chóng ổn định hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất. đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Toàn đảng bộ và nhân dân địa phương cùng với cán bộ, công nhân, chuyên gia Liên Xô với quyết tâm cao nhất xây dựng nhà máy xi măng Bỉm Sơn đúng tiến độ với khẩu hiệu “tất cả để sản phẩm xi măng ra lò”. Với quyết tâm đó, vào đúng ngày kỷ niệm 4 năm thành lập Đảng bộ, ngày 7/11/1981, mẻ clinker đầu tiên đã được ra lò và ngay sau đó, ngày 18/12/1981, Hội đồng Bộ trưởng quyết định thành lập Thị xã Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa – đánh dấu bước phát triển mới của Bỉm Sơn.

Từ năm 1986- 1995, là giai đoạn đất nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trong bối cảnh khó khăn chung, Đảng bộ Thị xã đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt 3 chương trình kinh tế lớn của Đảng; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp; phát triển các thành phần kinh tế; thành lập thêm các công ty, xí nghiệp để tạo đà phát triển cho Thị xã; đầu tư xây dựng hạ tầng, đô thị, nhựa hóa, bê tông hóa các tuyến đường chính tạo nên diện mạo mới cho Thị xã Bỉm Sơn. Cùng với đó, Đảng bộ Thị xã đặc biệt quan tâm tới công tác văn hóa, xã hội. Thị ủy đã chỉ đạo ngành giáo dục, vận động nhân dân đưa trẻ đến trường, phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày càng toàn diện và nâng cao.

Sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới, Thị xã Bỉm Sơn đã đạt được nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực. Với nền tảng đó, Thị xã tiếp tục bước vào giai đoạn mới: đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ năm 1996 – 2005, Đảng bộ Thị xã đã bám sát chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng,Tỉnh ủy vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương, lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm, chú trọng hoàn thiện cơ cấu kinh tế của Thị xã; tập trung nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở mang thêm những ngành nghề mới. Đây là giai đoạn đầu tiên hình thành khu công nghiệp Thị xã Bỉm Sơn có tính chất đột phá, mở đường cho sự phát triển của Thị xã. Cùng với sự phát triển về kinh tế, Đảng bộ Thị xã tập trung lãnh đạo từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ra sức phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, củng cố vững chắc an ninh – quốc phòng.

Từ năm 2005 đến nay là chặng đường Thị xã Bỉm Sơn có bước phát triển nhanh và bền vừng, là hạt nhân vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh và đô thị loại III trực thuộc tỉnh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VIII và Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thị xã Bỉm Sơn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng bộ Thị xã đã lãnh đạo phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; phát triển đô thị, xâydựng đời sống văn hóa – xã hội theo hướng hiện đại, văn minh; bảo đảm quốcphòng an ninh, xây dựng môi trường ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Giai đoạn này, Đảng bộ Thị xã đã lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp đúng đắn, quyết liệt trong tổ chức thựchiện. Trong đó, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất kinh doanh với số vốn lớn, như: Xi măng Long Sơn, Nhà máy ô tô Veam… Cũng trong giai đoạn này, nhiều công trình văn hóa quan trọng được xây dựng, như: Trung tâm hội nghị nhà văn hóa Thị xã, Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phục Hưng. Cùng với đó, nhiều khu dân cư được đầu tư xây dựng, tạo nên diện mạo mới của đô thị Bỉm Sơn.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong bối cảnh nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen những thách thức, Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả khả quan trên các mặt kinh tế - xã hội, nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,6%, vượt mục tiêu đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 74,91%, dịch vụ - thương mại 24,11%, nông nghiệp - lâm nghiệp 0,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80,1 triệu đồng/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị dịch vụ - thương mại bình quân hàng năm 15,35%, tăng 1,95% so với mục tiêu Đại hội. Trong thu hút đầu tư, đây cũng là giai đoạn đạt kết quả cao nhất với 59 dự án đầu tư mới với tổng mức vốn đăng ký đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng. Trong 5 năm, Thị xã đã thành lập được 463 doanh nghiệp mới, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 600 doanh nghiệp. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 21.143 tỷ đồng, cao hơn 1,4% so với mục tiêu đại hội. Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn đã làm tốt công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và Thị xã. Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương kịp thời, hiệu quả. An ninh chính trị trên địa bàn Thị xã được giữ vững.

Một điều đặc biệt trong 2 năm 2020 – 2021 đó là trong bối cảnh dịch Covid - 19 hoành hành trên khắp thế giới, Đảng bộ Thị xã đã lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân một cách quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Vào tháng 10 vừa qua, khi Thị xã xuất hiện những ca dương tính với virut SARS – COV – 2 đầu tiên, Thị ủy Bỉm Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn thể nhân dân; với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các lực lượng tuyến đầu như: y tế, công an, quân sự, đoàn thanh niên,… làm việc ngày đêm, chạy đua với thời gian, thần tốc khoanh vùng, phong tỏa, điều tra truy vết, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân.Sau lời kêu gọi toàn dân Thị xã đồng lòng quyết tâm chống dịch của đồng chí Bí thư Thị ủy, các tổ chức, cá nhân đã tích cực ủng hộ tiền, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho công tác chống dịch. Với sức mạnh tổng hợp ấy, đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.

44 năm xây dựng và phát triển chưa phảilà dài trong tiến trình lịch sử của Đảng Thị xã Bỉm Sơn. Nhưng nhìn lại những thành tựu đã qua, mỗi người dân Bỉm Sơn lại càng tựu hào về quá trình lao động không mệt mỏi của các thế hệ cha anh đi trước để phát triển Bỉm Sơn trở thành một đô thị công nghiệp như ngày nay. Để từ đó, quyết tâm đoàn kết, nỗ lực xây dựng Thị xã trở thành Đô thị động lực phía bắc của tỉnh Thanh Hóa.

Hà Nghĩa

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn tự hào chặng đường 44 năm xây dựng và trưởng thành

Đăng lúc: 06/11/2021 15:47:17 (GMT+7)

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn tiền thân là Đảng bộ thị trấn Bỉm Sơn được thành lập ngày 7/11/1977 theo Quyết định số1014 – QĐ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong suốt 44 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Bỉm Sơn từ một vùng nông thôn đã trở thành đô thị công nghiệp giàu đẹp, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, diện mạo đô thị không ngừng đổi mới, được Tỉnh ủy xác định xây dựng trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng bộ Thị xã luôn phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Ngược dòng thời gian về giai đoạn 1977 – 1985, đây là giai đoạn khởi đầu xây dựng và phát triển Thị xã. Khi mới thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Bỉm Sơn đứng trước muôn vàn khó khăn.Trong đó, khó khăn lớn nhất là tổ chức đảng và chính quyền chưa hoàn chỉnh về bộ máy, công tác tổ chức, cán bộ có nhiều lúng túng trong hoạt động, các mặt tư tưởng, đời sống, sinh hoạt của người dân chưa ổn định. Vượt lên những khó khăn, thách thức ấy, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ Thị xã đã lãnh đạo nhanh chóng ổn định hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất. đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Toàn đảng bộ và nhân dân địa phương cùng với cán bộ, công nhân, chuyên gia Liên Xô với quyết tâm cao nhất xây dựng nhà máy xi măng Bỉm Sơn đúng tiến độ với khẩu hiệu “tất cả để sản phẩm xi măng ra lò”. Với quyết tâm đó, vào đúng ngày kỷ niệm 4 năm thành lập Đảng bộ, ngày 7/11/1981, mẻ clinker đầu tiên đã được ra lò và ngay sau đó, ngày 18/12/1981, Hội đồng Bộ trưởng quyết định thành lập Thị xã Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa – đánh dấu bước phát triển mới của Bỉm Sơn.

Từ năm 1986- 1995, là giai đoạn đất nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trong bối cảnh khó khăn chung, Đảng bộ Thị xã đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt 3 chương trình kinh tế lớn của Đảng; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp; phát triển các thành phần kinh tế; thành lập thêm các công ty, xí nghiệp để tạo đà phát triển cho Thị xã; đầu tư xây dựng hạ tầng, đô thị, nhựa hóa, bê tông hóa các tuyến đường chính tạo nên diện mạo mới cho Thị xã Bỉm Sơn. Cùng với đó, Đảng bộ Thị xã đặc biệt quan tâm tới công tác văn hóa, xã hội. Thị ủy đã chỉ đạo ngành giáo dục, vận động nhân dân đưa trẻ đến trường, phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày càng toàn diện và nâng cao.

Sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới, Thị xã Bỉm Sơn đã đạt được nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực. Với nền tảng đó, Thị xã tiếp tục bước vào giai đoạn mới: đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ năm 1996 – 2005, Đảng bộ Thị xã đã bám sát chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng,Tỉnh ủy vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương, lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm, chú trọng hoàn thiện cơ cấu kinh tế của Thị xã; tập trung nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở mang thêm những ngành nghề mới. Đây là giai đoạn đầu tiên hình thành khu công nghiệp Thị xã Bỉm Sơn có tính chất đột phá, mở đường cho sự phát triển của Thị xã. Cùng với sự phát triển về kinh tế, Đảng bộ Thị xã tập trung lãnh đạo từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ra sức phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, củng cố vững chắc an ninh – quốc phòng.

Từ năm 2005 đến nay là chặng đường Thị xã Bỉm Sơn có bước phát triển nhanh và bền vừng, là hạt nhân vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh và đô thị loại III trực thuộc tỉnh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VIII và Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thị xã Bỉm Sơn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng bộ Thị xã đã lãnh đạo phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; phát triển đô thị, xâydựng đời sống văn hóa – xã hội theo hướng hiện đại, văn minh; bảo đảm quốcphòng an ninh, xây dựng môi trường ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Giai đoạn này, Đảng bộ Thị xã đã lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp đúng đắn, quyết liệt trong tổ chức thựchiện. Trong đó, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất kinh doanh với số vốn lớn, như: Xi măng Long Sơn, Nhà máy ô tô Veam… Cũng trong giai đoạn này, nhiều công trình văn hóa quan trọng được xây dựng, như: Trung tâm hội nghị nhà văn hóa Thị xã, Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phục Hưng. Cùng với đó, nhiều khu dân cư được đầu tư xây dựng, tạo nên diện mạo mới của đô thị Bỉm Sơn.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong bối cảnh nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen những thách thức, Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả khả quan trên các mặt kinh tế - xã hội, nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,6%, vượt mục tiêu đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 74,91%, dịch vụ - thương mại 24,11%, nông nghiệp - lâm nghiệp 0,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80,1 triệu đồng/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị dịch vụ - thương mại bình quân hàng năm 15,35%, tăng 1,95% so với mục tiêu Đại hội. Trong thu hút đầu tư, đây cũng là giai đoạn đạt kết quả cao nhất với 59 dự án đầu tư mới với tổng mức vốn đăng ký đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng. Trong 5 năm, Thị xã đã thành lập được 463 doanh nghiệp mới, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 600 doanh nghiệp. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 21.143 tỷ đồng, cao hơn 1,4% so với mục tiêu đại hội. Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn đã làm tốt công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và Thị xã. Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương kịp thời, hiệu quả. An ninh chính trị trên địa bàn Thị xã được giữ vững.

Một điều đặc biệt trong 2 năm 2020 – 2021 đó là trong bối cảnh dịch Covid - 19 hoành hành trên khắp thế giới, Đảng bộ Thị xã đã lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân một cách quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Vào tháng 10 vừa qua, khi Thị xã xuất hiện những ca dương tính với virut SARS – COV – 2 đầu tiên, Thị ủy Bỉm Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn thể nhân dân; với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các lực lượng tuyến đầu như: y tế, công an, quân sự, đoàn thanh niên,… làm việc ngày đêm, chạy đua với thời gian, thần tốc khoanh vùng, phong tỏa, điều tra truy vết, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân.Sau lời kêu gọi toàn dân Thị xã đồng lòng quyết tâm chống dịch của đồng chí Bí thư Thị ủy, các tổ chức, cá nhân đã tích cực ủng hộ tiền, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho công tác chống dịch. Với sức mạnh tổng hợp ấy, đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.

44 năm xây dựng và phát triển chưa phảilà dài trong tiến trình lịch sử của Đảng Thị xã Bỉm Sơn. Nhưng nhìn lại những thành tựu đã qua, mỗi người dân Bỉm Sơn lại càng tựu hào về quá trình lao động không mệt mỏi của các thế hệ cha anh đi trước để phát triển Bỉm Sơn trở thành một đô thị công nghiệp như ngày nay. Để từ đó, quyết tâm đoàn kết, nỗ lực xây dựng Thị xã trở thành Đô thị động lực phía bắc của tỉnh Thanh Hóa.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC