Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt IV năm 2021

Sáng ngày 29/11/2021, Trung tâm chính trị thị xã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt IV năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.

Nhan thu ve Dang.JPG


Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần này có 65 quần chúng ưu tú thuộc các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn. Trong thời gian từ 29/11 – 2/12/2021, các học viên được giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã truyền đạt các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các học viên tham gia học tập; các giảng viên xây dựng bài giảng kết hợp liên hệ thực tiễn và lý thuyết, có phương pháp truyền đạt sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng chí đề nghị các học viên trong quá trình học tập nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định của lớp học, tích cực xây dựng bài, sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm giúp các quần chúng ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam để từ đó xây dựng phương hướng phấn đấu để sớm trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Hà Nghĩa

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt IV năm 2021

Đăng lúc: 03/12/2021 21:31:47 (GMT+7)

Sáng ngày 29/11/2021, Trung tâm chính trị thị xã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt IV năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.

Nhan thu ve Dang.JPG


Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần này có 65 quần chúng ưu tú thuộc các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn. Trong thời gian từ 29/11 – 2/12/2021, các học viên được giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã truyền đạt các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các học viên tham gia học tập; các giảng viên xây dựng bài giảng kết hợp liên hệ thực tiễn và lý thuyết, có phương pháp truyền đạt sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng chí đề nghị các học viên trong quá trình học tập nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định của lớp học, tích cực xây dựng bài, sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm giúp các quần chúng ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam để từ đó xây dựng phương hướng phấn đấu để sớm trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC