Phường Lam Sơn trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9 và sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 30/9, Đảng ủy phường Lam Sơn tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9 và sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Tới dự có đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy; các Đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 2/9.

HH Dang P Lam Son.JPG


Trong Lễ trao huy hiệu Đảng đợt này, Đảng bộ phường Lam Sơn có 13 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng.Trong đó có 1 đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng , 2 đồng chí được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Huy hiệu đảng là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho các Đảng viên có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Đây vừa là sự ghi nhận vừa là động lực to lớn để các đảng viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục đóng góp trí tuệ và công sức cho sự phát triển của quê hương và là tấm gương sáng cho đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Sau Lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng ủy phường Lam Sơn đã tiến hành sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 9 tháng qua, BCH Đảng bộ phường đã tập trung, lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid 19, vừa phát triển kinh tế xã hội.Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội của phường đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể: giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 1.436,5 tỷ đồng, đạt 60,5% so với kế hoạch năm, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Trong đó: giá trị Công nghiệp – xây dựng, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 1.080 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm, tăng 27% so với cùng kỳ; thương mại – dịch vụ ước đạt 350 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất trồng trọt, chăn nuôi 9 tháng đầu năm ước đạt trên 6,5 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm, tăng 8,3% so với cùng kỳ.Thu NSNN 9 tháng đầu năm trên 5,4 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch thị xã giao, chi ngân sách 9 tháng trên 5,2 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch thị xã giao. Phường đã phối hợp với Ban GPMB thị xã và chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng, phối hợp với Đội quy tắc thị xã, Công an thị xã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trái phép, lều quán, vật liệu xây dựng, biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Phường đã chú trọng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, phòng chống dịch Covid 19 và các ngày lễ lớn của đất nước.Công tác an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật. Tình hình chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm thực hiện. Phường đã trao huy hiệu Đảng cho 23 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 4 đồng chí, cử 14 đồng chí tham gia lớp cảm tình đảng, kết nạp 3 đồng chí đảng viên mới.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Lam Sơn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19; tiếp tục thu hút các nhà đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy hết diện tích, không để ruộng hoang; tiếp tục phối hợp với ban giải phóng mặt bằng UBND thị xã, chủ đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Nam Cổ Đam; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân;thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua Chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Thị xã.
Thanh Dung

Phường Lam Sơn trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9 và sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2021

Đăng lúc: 02/10/2021 06:20:56 (GMT+7)

Sáng ngày 30/9, Đảng ủy phường Lam Sơn tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9 và sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Tới dự có đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy; các Đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 2/9.

HH Dang P Lam Son.JPG


Trong Lễ trao huy hiệu Đảng đợt này, Đảng bộ phường Lam Sơn có 13 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng.Trong đó có 1 đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng , 2 đồng chí được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Huy hiệu đảng là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho các Đảng viên có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Đây vừa là sự ghi nhận vừa là động lực to lớn để các đảng viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục đóng góp trí tuệ và công sức cho sự phát triển của quê hương và là tấm gương sáng cho đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Sau Lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng ủy phường Lam Sơn đã tiến hành sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 9 tháng qua, BCH Đảng bộ phường đã tập trung, lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid 19, vừa phát triển kinh tế xã hội.Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội của phường đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể: giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 1.436,5 tỷ đồng, đạt 60,5% so với kế hoạch năm, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Trong đó: giá trị Công nghiệp – xây dựng, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 1.080 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm, tăng 27% so với cùng kỳ; thương mại – dịch vụ ước đạt 350 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất trồng trọt, chăn nuôi 9 tháng đầu năm ước đạt trên 6,5 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm, tăng 8,3% so với cùng kỳ.Thu NSNN 9 tháng đầu năm trên 5,4 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch thị xã giao, chi ngân sách 9 tháng trên 5,2 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch thị xã giao. Phường đã phối hợp với Ban GPMB thị xã và chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng, phối hợp với Đội quy tắc thị xã, Công an thị xã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trái phép, lều quán, vật liệu xây dựng, biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Phường đã chú trọng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, phòng chống dịch Covid 19 và các ngày lễ lớn của đất nước.Công tác an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật. Tình hình chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm thực hiện. Phường đã trao huy hiệu Đảng cho 23 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 4 đồng chí, cử 14 đồng chí tham gia lớp cảm tình đảng, kết nạp 3 đồng chí đảng viên mới.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Lam Sơn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19; tiếp tục thu hút các nhà đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy hết diện tích, không để ruộng hoang; tiếp tục phối hợp với ban giải phóng mặt bằng UBND thị xã, chủ đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Nam Cổ Đam; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân;thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua Chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Thị xã.
Thanh Dung

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC