Truy cập

Hôm nay:
1330
Hôm qua:
5422
Tuần này:
29982
Tháng này:
124661
Tất cả:
6023481

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
36/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
35/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bàu bổ sung UV UBND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
34/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2018
33/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách Thị xã
32/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp thị xã năm 2018
31/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2018
30/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm hành chính công thị xã Bỉm Sơn
29/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về việc phê chuẩn hỗ trợ ngân sách thị xã để xây dựng cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn
28/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về việc phê chuẩn hỗ trợ kinh phí cho xã Hà Lan để đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017
27/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thị xã Bỉm Sơn
26/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
25/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016
24/NQ-HĐND07/7/2017Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã Bỉm Sơn
1/1

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC