Truy cập

Hôm nay:
3543
Hôm qua:
5034
Tuần này:
28374
Tháng này:
8577
Tất cả:
5612025

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
398/UBND-QLĐT24/04/4040xin thỏa thuận điều chỉnh cục bộ đồ án xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án: Dây chuyền 3 - Nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn
167-HD/BTGTU28/4/2023Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
74-KH/TU10/3/2022Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng) trên địa bàn tỉnh năm 2022
2269/QĐ-UBND30/6/2021Quyết định ban hành Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thanh Hóa (Phiên bản 1.0).
75/BC-UBND09/4/2021Báo cáo kết quả tổ chức việc kê khai, công khai bản kê khai TSTN lần đầu
591/HD-UBND05/3/2021Hướng dẫn kê khai tài sản theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ
3188/UBND – TCKH18/12/2020Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
256/BC - UBND14/12/2020Báo cáo Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác (VTCT) đối với công chức cấp xã năm 2019 và 2020 của UBND thị xã Bỉm Sơn
224/BC-UBND17/11/2020Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2020
188/BC-UBND02/10/2020Báo cáo kế hoạch sử dụng biên chế 2020, nhiệm vụ 2021
2123/QĐ-UBND09/6/2020Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thị xã Bỉm Sơn
1273/QĐ-UBND20/3/2020Giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã và LĐHĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 thị xã Bỉm Sơn
1273/QĐ-UBND20/3/2020Giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã và LĐHĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 thị xã Bỉm Sơn
716/KH-UBND17/3/2020Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ đối với cán bộ, công chức (bao gồm cả công chức cấp xã), viên chức, người có chức vụ quyền hạn đang công tác tại các cơ quan, tổ chức đơn vị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, năm 2020.
397/UBND-TCKH24/02/2020báo cáo kết quả thực hiện việc phân cấp, ủy quyền theo Quyết định số 3304/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND Tỉnh
396/UBND-KT24/02/2020tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên gia cầm
395/UBND-NV24/02/2020tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh, năm 2020
394/UBND-NV24/02/2020triển khai thực hiện Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND Tỉnh ban hành tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố
393/UBND-VHTT24/02/2020Báo cáo công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2020 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn
391/UBND-VP24/02/2020giao xây dựng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC