Truy cập

Hôm nay:
171
Hôm qua:
8530
Tuần này:
8701
Tháng này:
111160
Tất cả:
6525477

Thị xã Bỉm Sơn: Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Thị xã Bỉm Sơn là vùng đất có địa hình thấp dần từ Tây sang Đông,phần lớn diện tích đất đồi, nên Bỉm Sơn có lợi thế về phát triển đô thị và công nghiệp-dịch vụ. Trong quá trình phát triển, Đảng bộ, nhân dân thị xã Bỉm Sơn luôn chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa; xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng – an ninh vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

một Thị xã Công nghiệp trẻ, đang trên đà phát triển,Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn đặt ra yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh đô thị là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Do đó, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/4/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020” thể hiện quyết tâm của Đảng bộ thị xã nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển Thị xã trong giai đoạn mới.
Để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết, cả hệ thống chính trị của Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước chuyển mới vềvăn minh đô thị. Trên cơ sở Nghị quyết số 12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ các xã, phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xã hội hóa nâng cấp các tuyến đường nối trục chính nhằm tạo môi trường VMĐT. Như Đảng bộ phường Ba Đình chỉ đạo điểm nâng cấp tuyến đường Chu Văn An và Tống Duy Tân; Đảng bộ Phường Ngọc Trạo chỉ đạo nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu; Đảng bộ phường Bắc Sơn chỉ đạo nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Ngã Tư Đền Sòng Sơn đến Đền Chín Giếng); Đảng bộ phường Lam Sơn, chỉ đạo nâng cấp tuyến đường Nguyễn Kiên; Đảng bộ phường Phú Sơn, chỉ đạo nâng cấp tuyến đường Phan Đình Phùng, …Đến nay, toàn Thị xã đã nâng cấp 08 tuyến đường với gần 7,8km, dự toán kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.
Điều đáng ghi nhận, thời gian đầu thực hiện rất khó khăn do một bộ phận người dân chưa thực sự đồng tình, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức chính trị, xã hội, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích, nhiều hộ dân đã chủ động hiến đất, phá dỡ công trình trên đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông. Bên cạnh đó, thông qua các đợt cao điểm ra quân chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, kết hợp với công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân, nhiều tuyến đường, khu phố đã trở nên sạch đẹp hơn, thông thoáng hơn và trật tự hơn. Công tác vệ sinh môi trường được nhân dân ý thức thực hiện tốt hơn. Thị xã đã mở rộng diện thu gom rác thải ở 100% xã, phường và khu dân cư trên địa bàn. Hàng tuần, hàng tháng các khu dân cư đều tổ chức cho nhân dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, dòng chảy, phát quang bờ bụi rậm. Nhờ đó không phát sinh dịch bệnh trên địa bàn.
Bên cạnh việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, các xã phường, cơ quan đơn vị đã lồng ghép thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt luônlà nòng cốt gương mẫu; từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị, từng bước hình thành thói quen và nếp sống mới trong từng khu dân cư, từng cơ quan, đơn vị.Đến hết năm 2016, thị xã đã có 85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 43% gia đình thể thao; nhiều khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn minh đô thị.
Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, từng bước tạo thói quen cho người dân trong nếp sống, thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng cá hình thức như: Hội thi hiểu biết về văn minh đô thị, phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia đình, phát hành sổ tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyên truyền trực quan, qua hệ thống thông tin đại chúng… Công tác chỉnh trang đô thị, làm mới mặt tiền các công trình, tuyến phố buôn bán và nhà ở được thực hiện thường xuyên và có sự đầu tư, đã góp phần xây dựng thị xã đẹp về diện mạo, cảnh quan. Trong những năm gần đây, một số công trình văn hóa, thể thao được Thị xã quan tâm đầu tư; trong đó, có công trình thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa với quy mô hàng chục tỷ đồng, như Trung tâm văn hóa thể thao Phục Hưng có tổng mức vốn đầu tư (sau khi hoàn thành dự án) gần 80 tỷ đồng. Một số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2017 đã tạo cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa thể thao của Thị xã nâng lên tầm cao mới
Với mục tiêu xây dựng con người Bỉm Sơn có nếp sống văn minh, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, thực hiện tốt các mối quan hệ cộng đồng, có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh công cộng và xây dựng môi trường cảnh quan đô thị là điều hết sức quan trọng và cấp bách vừa thường xuyên vừa lâu dài, kiên trì của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan đơn vị và từng gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Bỉm Sơn văn minh và hiện đại.
Ngân An

Thị xã Bỉm Sơn: Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Thị xã Bỉm Sơn là vùng đất có địa hình thấp dần từ Tây sang Đông,phần lớn diện tích đất đồi, nên Bỉm Sơn có lợi thế về phát triển đô thị và công nghiệp-dịch vụ. Trong quá trình phát triển, Đảng bộ, nhân dân thị xã Bỉm Sơn luôn chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa; xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng – an ninh vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

một Thị xã Công nghiệp trẻ, đang trên đà phát triển,Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn đặt ra yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh đô thị là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Do đó, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/4/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2014 – 2020” thể hiện quyết tâm của Đảng bộ thị xã nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển Thị xã trong giai đoạn mới.
Để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết, cả hệ thống chính trị của Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước chuyển mới vềvăn minh đô thị. Trên cơ sở Nghị quyết số 12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ các xã, phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xã hội hóa nâng cấp các tuyến đường nối trục chính nhằm tạo môi trường VMĐT. Như Đảng bộ phường Ba Đình chỉ đạo điểm nâng cấp tuyến đường Chu Văn An và Tống Duy Tân; Đảng bộ Phường Ngọc Trạo chỉ đạo nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu; Đảng bộ phường Bắc Sơn chỉ đạo nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Ngã Tư Đền Sòng Sơn đến Đền Chín Giếng); Đảng bộ phường Lam Sơn, chỉ đạo nâng cấp tuyến đường Nguyễn Kiên; Đảng bộ phường Phú Sơn, chỉ đạo nâng cấp tuyến đường Phan Đình Phùng, …Đến nay, toàn Thị xã đã nâng cấp 08 tuyến đường với gần 7,8km, dự toán kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.
Điều đáng ghi nhận, thời gian đầu thực hiện rất khó khăn do một bộ phận người dân chưa thực sự đồng tình, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức chính trị, xã hội, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích, nhiều hộ dân đã chủ động hiến đất, phá dỡ công trình trên đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông. Bên cạnh đó, thông qua các đợt cao điểm ra quân chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, kết hợp với công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân, nhiều tuyến đường, khu phố đã trở nên sạch đẹp hơn, thông thoáng hơn và trật tự hơn. Công tác vệ sinh môi trường được nhân dân ý thức thực hiện tốt hơn. Thị xã đã mở rộng diện thu gom rác thải ở 100% xã, phường và khu dân cư trên địa bàn. Hàng tuần, hàng tháng các khu dân cư đều tổ chức cho nhân dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, dòng chảy, phát quang bờ bụi rậm. Nhờ đó không phát sinh dịch bệnh trên địa bàn.
Bên cạnh việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, các xã phường, cơ quan đơn vị đã lồng ghép thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt luônlà nòng cốt gương mẫu; từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị, từng bước hình thành thói quen và nếp sống mới trong từng khu dân cư, từng cơ quan, đơn vị.Đến hết năm 2016, thị xã đã có 85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 43% gia đình thể thao; nhiều khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn minh đô thị.
Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, từng bước tạo thói quen cho người dân trong nếp sống, thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng cá hình thức như: Hội thi hiểu biết về văn minh đô thị, phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia đình, phát hành sổ tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyên truyền trực quan, qua hệ thống thông tin đại chúng… Công tác chỉnh trang đô thị, làm mới mặt tiền các công trình, tuyến phố buôn bán và nhà ở được thực hiện thường xuyên và có sự đầu tư, đã góp phần xây dựng thị xã đẹp về diện mạo, cảnh quan. Trong những năm gần đây, một số công trình văn hóa, thể thao được Thị xã quan tâm đầu tư; trong đó, có công trình thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa với quy mô hàng chục tỷ đồng, như Trung tâm văn hóa thể thao Phục Hưng có tổng mức vốn đầu tư (sau khi hoàn thành dự án) gần 80 tỷ đồng. Một số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2017 đã tạo cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa thể thao của Thị xã nâng lên tầm cao mới
Với mục tiêu xây dựng con người Bỉm Sơn có nếp sống văn minh, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, thực hiện tốt các mối quan hệ cộng đồng, có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh công cộng và xây dựng môi trường cảnh quan đô thị là điều hết sức quan trọng và cấp bách vừa thường xuyên vừa lâu dài, kiên trì của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan đơn vị và từng gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Bỉm Sơn văn minh và hiện đại.
Ngân An

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC