Thông tin người phát ngôn báo chí UBND thị xã Bỉm Sơn

Họ và tên: Trịnh Tuấn Thành
Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn
Số điện thoại: 0913293468
Email: thanhtt.bimson@thanhhoa.gov.vn

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC