Truy cập

Hôm nay:
3725
Hôm qua:
4506
Tuần này:
3725
Tháng này:
79925
Tất cả:
6326673

Thị xã tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Trong quý I năm 2024, Công tác an toàn thực phẩm tiếp tục được Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và Trưởng ban chỉ đạo về Quản lý VSATTP thị xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hiện nay, toàn thị xã có 887 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ an uống. Trong đó có 173 cơ sở thuộc quản lý của Thị xã và 714 cơ sở thuộc quản lý của xã phường. Để thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm, ngay từ đầu năm 2024, UBND thị xã đã xây dựng Quyết định số 20/QĐUBND ngày 05/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trong đó xác định công tác đảm bảo ATTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đưa các chỉ tiêu ATTP vào mục tiêu kế hoạch.
UBND thị xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức các hội nghị triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP; giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo ATTP cho UBND các xã, phường công tác đảm bảo ATTP, triển khai xây dựng xã.

Trong Quý I năm 2024, thị xã đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Các phòng, ban chuyên môn đã tham mưu cho UBND thị xã hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP như: chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chợ kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP, xã, phường ATTP, xã phường ATTP nâng cao và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về ATTP theo tiến độ được giao. UBND các xã, phường cũng đã đưa các mục tiêu, chỉ tiêu được giao về công tác đảm bảo ATTP năm 2024 vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành; chú trọng chỉ đạo các tổ giám sát cộng đồng thôn/khu phố tăng cường công tác giám sát ATTP, cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý.
Công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức phong phú phù hợp như: treo băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi, thông qua bản tin nội bộ thị xã, qua hệ thống đài phát thanh của thị xã, các xã, phường, tập trung vào Tết Nguyên đán, mùa lễ hội xuân 2024. Qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực và hướng dẫn người dân lựa chọn những sản phẩm an toàn, đảm bảo cho sức khỏe.
Cùng với công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm được thực hiện nghiêm túc. Trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân năm 2024, Thị xã đã thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra chuyên ngành, 7 đoàn kiểm tra các xã, phường. Kết quả đã kiểm tra 68 cơ sở, xử lý 11 cơ sở với tổng số tiền 78 triệu đồng. Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn, Trung tâm y tế Bỉm Sơn đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực trong công tác giám sát, xử lý kịp thời các tình huống ngộ độc thực phẩm cho các cán bộ y tế, các Trạm y tế xã, phường và các cộng tác viên y tế thôn khu phố. Đến nay, không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác an toàn thực phẩm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế. Công tác quản lý nhà nước về ATTP về quản lý thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, kiểm soát thực phẩm lưu thông trên thị trường còn hạn chế …. Các xã, phường chưa tham mưu xử phạt vi phạm hành chính về ATTP dẫn đến việc xử lý các cơ sở vi phạm chưa hiệu quả. Các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi còn ít, việc quản lý truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn nhiều khó khăn.
Trong Qúy II/2024, Thị xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về ATTP do Trung ương và Tỉnh ban hành. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo ATTP. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông và đào tạo, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về ATTP. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTP, đặc biệt là trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Công bố rộng rãi các vụ việc, hành vi vi phạm về VSATTP để nhân dân biết. Tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, xã, phường đạt tiêu chí ATTP, tiêu chí ATTP nâng cao. Xây dựng phường ATTP nâng cao tại phường Phú Sơn, xã Quang Trung. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về ATTP. Đồng thời kịp thời khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thị xã.
Hà Nghĩa

Thị xã tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Trong quý I năm 2024, Công tác an toàn thực phẩm tiếp tục được Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và Trưởng ban chỉ đạo về Quản lý VSATTP thị xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hiện nay, toàn thị xã có 887 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ an uống. Trong đó có 173 cơ sở thuộc quản lý của Thị xã và 714 cơ sở thuộc quản lý của xã phường. Để thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm, ngay từ đầu năm 2024, UBND thị xã đã xây dựng Quyết định số 20/QĐUBND ngày 05/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trong đó xác định công tác đảm bảo ATTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đưa các chỉ tiêu ATTP vào mục tiêu kế hoạch.
UBND thị xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức các hội nghị triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP; giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo ATTP cho UBND các xã, phường công tác đảm bảo ATTP, triển khai xây dựng xã.

Trong Quý I năm 2024, thị xã đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Các phòng, ban chuyên môn đã tham mưu cho UBND thị xã hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP như: chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chợ kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP, xã, phường ATTP, xã phường ATTP nâng cao và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về ATTP theo tiến độ được giao. UBND các xã, phường cũng đã đưa các mục tiêu, chỉ tiêu được giao về công tác đảm bảo ATTP năm 2024 vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành; chú trọng chỉ đạo các tổ giám sát cộng đồng thôn/khu phố tăng cường công tác giám sát ATTP, cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý.
Công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức phong phú phù hợp như: treo băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi, thông qua bản tin nội bộ thị xã, qua hệ thống đài phát thanh của thị xã, các xã, phường, tập trung vào Tết Nguyên đán, mùa lễ hội xuân 2024. Qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực và hướng dẫn người dân lựa chọn những sản phẩm an toàn, đảm bảo cho sức khỏe.
Cùng với công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm được thực hiện nghiêm túc. Trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân năm 2024, Thị xã đã thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra chuyên ngành, 7 đoàn kiểm tra các xã, phường. Kết quả đã kiểm tra 68 cơ sở, xử lý 11 cơ sở với tổng số tiền 78 triệu đồng. Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn, Trung tâm y tế Bỉm Sơn đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực trong công tác giám sát, xử lý kịp thời các tình huống ngộ độc thực phẩm cho các cán bộ y tế, các Trạm y tế xã, phường và các cộng tác viên y tế thôn khu phố. Đến nay, không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác an toàn thực phẩm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế. Công tác quản lý nhà nước về ATTP về quản lý thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, kiểm soát thực phẩm lưu thông trên thị trường còn hạn chế …. Các xã, phường chưa tham mưu xử phạt vi phạm hành chính về ATTP dẫn đến việc xử lý các cơ sở vi phạm chưa hiệu quả. Các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi còn ít, việc quản lý truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn nhiều khó khăn.
Trong Qúy II/2024, Thị xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về ATTP do Trung ương và Tỉnh ban hành. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo ATTP. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông và đào tạo, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về ATTP. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTP, đặc biệt là trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Công bố rộng rãi các vụ việc, hành vi vi phạm về VSATTP để nhân dân biết. Tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, xã, phường đạt tiêu chí ATTP, tiêu chí ATTP nâng cao. Xây dựng phường ATTP nâng cao tại phường Phú Sơn, xã Quang Trung. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về ATTP. Đồng thời kịp thời khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thị xã.
Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC