Truy cập

Hôm nay:
3809
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41756
Tháng này:
15553
Tất cả:
6074861

Ngày 13-5 là hạn cuối để học sinh đăng ký trực tuyến thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 27-29/6/2023. Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5/2023.

Thông tin đăng ký của thí sinh chỉ được công nhận trong thời gian này; chỉ trong trường hợp bất khả kháng thì học sinh lớp 12 mới đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tiếp. Các trường phổ thông trực tiếp hướng dẫn học sinh đăng ký trực tuyến.

Thí sinh tự do cũng đăng ký thi tốt nghiệp THPT trong khoảng thời gian này (từ 4/5-17h ngày 13/5/2023), tuy nhiên, hình thức đăng ký dự thi là trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Mỗi thí sinh sẽ được trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 cấp tài khoản và mật khẩu truy cập. Tài khoản của thí sinh là số căn cước công dân. Sau khi nhận tài khoản/mật khẩu, thí sinh phải thay mật khẩu khác để bảo mật và ghi nhớ vì sẽ sử dụng trong suốt thời gian đăng ký dự thi đến xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng. Hệ thống sẽ phản hồi thông tin sai sót (nếu có) để học sinh kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

Trước đó, từ ngày 26-30/4/2023, học sinh lớp 12 đã được thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo.


Nguyễn Tới

Ngày 13-5 là hạn cuối để học sinh đăng ký trực tuyến thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 27-29/6/2023. Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5/2023.

Thông tin đăng ký của thí sinh chỉ được công nhận trong thời gian này; chỉ trong trường hợp bất khả kháng thì học sinh lớp 12 mới đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tiếp. Các trường phổ thông trực tiếp hướng dẫn học sinh đăng ký trực tuyến.

Thí sinh tự do cũng đăng ký thi tốt nghiệp THPT trong khoảng thời gian này (từ 4/5-17h ngày 13/5/2023), tuy nhiên, hình thức đăng ký dự thi là trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Mỗi thí sinh sẽ được trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 cấp tài khoản và mật khẩu truy cập. Tài khoản của thí sinh là số căn cước công dân. Sau khi nhận tài khoản/mật khẩu, thí sinh phải thay mật khẩu khác để bảo mật và ghi nhớ vì sẽ sử dụng trong suốt thời gian đăng ký dự thi đến xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng. Hệ thống sẽ phản hồi thông tin sai sót (nếu có) để học sinh kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

Trước đó, từ ngày 26-30/4/2023, học sinh lớp 12 đã được thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo.


Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC