Truy cập

Hôm nay:
2358
Hôm qua:
4024
Tuần này:
22078
Tháng này:
36249
Tất cả:
4968220
Tình hình KT - XH tháng 11; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2017

Tình hình KT - XH tháng 11; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2017

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.832.321 triệu đồng tăng 36,3% so CK;

Tình hình KT - XH tháng 11; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2017

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.832.321 triệu đồng tăng 36,3% so CK;

802 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 945.135 triệu đồng, tăng 19,5% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 663.485 triệu đồng, tăng 16,1% so CK; giá trị xây dựng ước đạt 281.650 triệu đồng, tăng 28% so CK.

760 lượt xem

Tình hình phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, tăng cường cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng; cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội thị xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

728 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 8; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 933.596 triệu đồng, tăng 16,6% so CK.

796 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 7; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 871.961 triệu đồng, bằng bằng 111,9% so CK.

464 lượt xem

Tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Sáu tháng đầu năm 2017, Đảng bộ và chính quyền Thị xã đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT- XH, AN-QP. Kinh tế có bước phát triển khá, văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

562 lượt xem

Tình hình KT - XH; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 953.654 triệu đồng, bằng 127,9% so CK.

533 lượt xem

Tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I; Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017

Thực hiện Nghị quyết HĐND Thị xã khoá XI, kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; ngay từ những tháng đầu năm, UBND Thị xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; kinh tế có bước tăng trưởng khá; tình hình an ninh - chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo

667 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 02; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 769.194 triệu đồng, bằng 123,4% so CK.

503 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 01 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 756.244 triệu đồng, bằng 110,7% so CK.

553 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC