Truy cập

Hôm nay:
3730
Hôm qua:
5034
Tuần này:
28561
Tháng này:
8764
Tất cả:
5612212
385 lượt xem

Tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được của năm 2017, ngay từ đầu năm 2018, Đảng bộ và chính quyền Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh. Vì vậy, 6 tháng đầu năm 2018 kinh tế thị xã tiếp tục tăng trưởng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

1139 lượt xem

Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 4; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2018

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.546.865 triệu đồng, tăng 10,7% so với CK.

1008 lượt xem

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh Quý I, Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018

Thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; ngay từ những ngày đầu năm, UBND Thị xã đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, phường xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Nghị quyết của HĐND Thị xã; triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm đạt được mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2018; bước đầu đã đạt đượt một số kết quả khả quan, cụ thể như sau:

1259 lượt xem

Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 02; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2018

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.625.054 triệu đồng, tăng 22,8% so với CK.

881 lượt xem

Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 01; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2018 và triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 1.081.596 triệu đồng, tăng 61,5% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 819.596 triệu đồng, tăng 75,3% so CK; giá trị xây dựng ước đạt 262.000 triệu đồng, tăng 29,5% so CK.

870 lượt xem

Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2017, Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018

Năm 2017, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã cùng với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn, kinh tế Thị xã đã có bước tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng - An ninh được giữ vững. Kết quả cụ thể như sau:

1173 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 11; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2017

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.832.321 triệu đồng tăng 36,3% so CK;

1081 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 945.135 triệu đồng, tăng 19,5% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 663.485 triệu đồng, tăng 16,1% so CK; giá trị xây dựng ước đạt 281.650 triệu đồng, tăng 28% so CK.

1054 lượt xem

Tình hình phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, tăng cường cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng; cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội thị xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

1022 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC