Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
690
Hôm qua:
1892
Tuần này:
2582
Tháng này:
24467
Tất cả:
933789

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Bùi Huy Hùng
  Ngày sinh: 15/12/1962
  Quê quán: Xã Ngư Lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : 10/10; Lý Luận: Cao cấp; Chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  Chức vụ : Chủ tịch UBND Thị xã
  Họ và Tên: Tống Thanh Bình
  Ngày sinh: 23/11/1962
  Quê quán: Hà Tiến - Hà Trung - Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 10/10; Lý Luận: Cao cấp; Chuyên môn: ĐHXD
  Chức vụ : Phó Chủ tịch Kinh tế - UBND Thị xã
  Họ và Tên: Mai Đình Lâm
  Ngày sinh: 28/11/1972
  Quê quán: Nga Văn - Nga Sơn -Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cử nhân; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : Phó Chủ tịch Văn xã - UBND Thị xã
  Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Anh
  Ngày sinh: 27/11/1967
  Quê quán: Định Tiến, Yên Định, Thanh Hóa
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : UV Quân sự
  Họ và Tên: Trình Hữu Thành
  Ngày sinh: 05/08/1975
  Quê quán: Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa
  Thường trú: Ba Đinh - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : UV Công an
  Họ và Tên: Lại Thế Anh
  Ngày sinh: 03/06/1977
  Quê quán: Hà Giang - Hà Trung - Thanh Hóa
  Thường trú:
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học kinh tế
  Chức vụ : Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã
  Họ và Tên: Trịnh Thế Nam
  Ngày sinh: 19/01/1961
  Quê quán: Xã Vĩnh Hùng - huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý Luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : UV. Trưởng phòng Kinh tế
  Họ và Tên: Thịnh Văn Phong
  Ngày sinh: 08/12/1969
  Quê quán: Nga Hải – Nga Sơn – Thanh Hoá
  Thường trú: Ngọc Trạo - Bỉm Sơn -Thanh Hoá
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : UV. Trưởng phòng Nội vụ
  Họ và Tên: Phạm Xuân Duy
  Ngày sinh: 05/06/1960
  Quê quán: Hoằng Hà - Hoằng hoá - Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: ĐHSP
  Chức vụ : UV. Trưởng phòng Giáo dục
  Họ và Tên: Trần Thị Hiền
  Ngày sinh: 08/12/1975
  Quê quán: Hoằng Hoá - Thanh Hoá
  Thường trú: Ngọc Trạo - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : UV. Trưởng phòng Văn hóa - TT
12

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa