Đơn vị tính: Triệu đồng
TT
Tên dự án đầu tư
Vốn đăng ký đầu tư theo dự án
Vốn đầu tư KH năm 2017
A
B
1
2
I
Các dự  án đầu tư bằng nguốn vốn ngân sách NN và vôn WB
 
233,545
 
Trong đó :
 
 
1
Vốn vay WB
 
11,145
2
Vốn ngân sách nhà nước
 
222,400
II
Các dự án đầu tư từ nguồn các bộ ngành TW, của tỉnh
 
524,698
1
Cầu vượt nút giao tuyến Bỉm Sơn- Phố cắt - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, Đường sắt Bắc nam.
 
226,926
2
Cầu tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A.
 
208,472
3
Đường vào nhà máy Xi măng Long Sơn.
 
89,300
III
Các dự án đầu tư bằng vốn doanh nghiệp.  Trong đó :
 
2,477,500
1
Công ty Xi Măng Bỉm Sơn ( Đâu tư công nghệ nghiền XM)
 
371,000
2
Công ty CP  chợ Bỉm Sơn
 
35,000
4
Chi nhánh điện Bỉm Sơn - Dự án cải tạo đường điện 6 KV lên 22KV
 
7,000
6
Công  ty CP xây lắp và vận tải phục Hưng
 
10,000
7
Công ty TNHH một thanh viên thành công
 
15,000
8
Ga Bỉm Sơn
 
1,000
9
Dự án siêu thị Ô tô Linh Thông
 
5,000
10
Dự án khu trung tâm tổ chức sư kiện Bắc Giang
 
4,500
11
Dự án trung tâm thương mại & TC sự kiện Hồng Phượng
 
5,000
12
Khu trung tâm thể thao cây xanh Mai Hưng
 
3,500
13
Dự án khu ẩm thực Phú minh
 
2,500
14
Dự án may xuát khẩu Phúc linh
 
5,000
15
Dự án khu dịch vụ thể thao REO HUÊ
 
4,500
17
Siêu thị đồ gỗ Phú Thịnh
 
3,500
18
Dự án mở rộng xưởng may Huệ Anh
 
5,000
19
Bãi đỗ xe Cty than Thanh Hóa
3,114
 
20
Cửa hàng xăng dầu Hoàng Long
17,500
 
21
Chuyển đổi dây truyền nghiền XM sang sản xuất gạch ngói (Cty VLXD Bỉm Sơn
51,000
 
22
Dây truyền 2 Long Sơn
3,822,000
 
23
Bãi tập kết xe Long Sơn
34,000
 
24
NM Bao bì Long Sơn
190,000
 
25
Xưởng Nhiệt dư Long Sơn
980,000
 
26
Nâng cấp cửa hàng xăng dầu Đông Sơn
5,000
 
27
Nhà máy gạch không nung (Cty CP ĐTXD CIC VN)
7,475
 
28
TT dịch vụ VLXD (Cty Khoáng sản)
7,000
 
29
Trang trại lợn (Cty Thiên An Minh)
28,000
 
30
Trạm đỗ xe Bus (Cty Trường Dương)
1,250
 
31
Gạch không nung Quang Vinh
28,156
 
32
Gạch công nghệ cao (Long Thành)
151,500
 
IV
Các dự án tại khu công nghiệp Bỉm Sơn (Khu kinh tế nghị Sơn) Trong đó :
 
655,000
1
Nhà Máy phân lân nung chảy Văn điển (GPMB)
 
80,000
3
Nhà máy sản xuất máy kéo (Tông công ty may động lực & máy nông nghiệp Việt nam)
 
400,000
4
Công ty CP đầu tư phát triển VID Thanh hóa
 
50,000
5
Nhà máy gia công chế tạo cầu và kết cấu thép YADA  (Nhật bản)
 
20,000
7
Nhà máy phân lân nung chảy tiến nông
 
25,000
10
Công ty CP đầu tư XD Phục hưng (Hà Nội )
 
80,000
V
DN vừa và nhỏ (369 DN)
 
553,582
 

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC