Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
192
Hôm qua:
1418
Tuần này:
192
Tháng này:
30170
Tất cả:
852800

Thủ tục hành chính

Chia, tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp huyện
Chia, tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp huyện
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức có yêu cầu thành lập thư viện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Phòng Văn hóa và Thông tin UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian tiếp nhận:
Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự tiếp nhận:
Khi nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và Phiếu hẹn cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
Sau  khi nhận hồ sơ, Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định nội dung hồ sơ, nếu đảm bảo  Phòng Văn hóa và Thông tin trình UBND cấp huyện ký Quyết định.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Tại Phòng văn hóa và Thông tin UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian trả:
Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự trả:
Đến hẹn, đại diện của tổ chức đem Phiếu hẹn đến Phòng Văn hóa và Thông tin để nhận Quyết định.
2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Văn hóa Thông tin UBND huyện, thị xã, thành phố.
3. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Quyết định thành lập thư viện: 01 bản chính;
2. Đơn đăng ký hoạt động thư viện: 01 bản chính, có mẫu;
3. Nội quy thư viện: 01 bản chính.    
b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).
4. Thời hạn giải quyết
7 ngày làm việc kể từ ngaùy nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa Thông tin.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
                                                              Tổ chức.
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đăng ký hoạt động thư viện.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện;
- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.
 
File đính kèm:Chia, tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp huyện.doc(32768kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa