Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1496
Hôm qua:
2220
Tuần này:
1496
Tháng này:
20278
Tất cả:
1210960

Thủ tục hành chính

Miễn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện
 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  CHUẨN HÓA LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa
 
Tên thủ tục hành chính: Miễn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 
Người sau cai nghiện chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
  1. Địa điểm tiếp nhận:
- BP tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội số 1 Thanh Hóa (Thôn Kim Sơn, Xã Hoằng Giang, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa).
- BP tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội số 1 Thanh Hóa ( bản Cang, xã Xuân Phú, Huyện Quan Hóa, Tỉnh Thanh Hóa).
- BP tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm Quản lý sau cai nghiện.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Hướng dẫn cá nhân để bổ sung, hoàn thiện theo quy định
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho tổ chức, cá nhân.
 
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Người sau cai nghiện thuộc một trong các trường hợp: Đang mắc bệnh hiểm nghèo có giấy chứng nhạn của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lại. Bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Làm đơn theo mẫu 03 kèm theo Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 gửi GĐ Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội hoặc GĐ Trung tâm quản lý sau cai nghiện.
- Đối với người đã có QĐ nhưng chưa chuyển sang Trung tâm quản lý sau cai nghiện thì Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tiếp nhận đơn đề nghị hoãn; đối với người đang chấp hành QĐ tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện tiếp nhận đơn đề nghị miễn.
- Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận đơn, Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, GĐ Trung tâm quản lý sau cai nghiệnlàm văn bản gửi Trưởng phòng LĐ-TB-XH cấp huyện nơi lập hs đưa đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội .
- Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận văn bản của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, GĐ Trung tâm quản lý sau cai nghiệnlàm văn bản gửi Trưởng phòng LĐ-TB-XH phải thẩm tra, làm văn bản trình CT UBND cấp huyện.
- Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận văn bản của Trưởng phòng LĐ-TB-XH, CT UBND cấp huyện phải xem xét, quyết định việc miễn chấp hành QĐ áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm.
Bước 4. Trả kết quả:
  1. Địa điểm trả:
- BP tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội số 1 Thanh Hóa (Thôn Kim Sơn, Xã Hoằng Giang, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa).
- BP tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội số 1 Thanh Hóa ( bản Cang, xã Xuân Phú, Huyện Quan Hóa, Tỉnh Thanh Hóa).
- BP tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm Quản lý sau cai nghiện.
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: 
Hồ sơ nộp trực tiếp
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị miễn chấp hành QĐ áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện.
 b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 7 ngày
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sau cai nghiện.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): phòng LĐ-TB-XH
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện
8. Phí, lệ phí: Không
9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hoãn chấp hành QĐ áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện mẫu 03 kèm theo Thông tư số 33/2010/TT- BLĐTBXH ngày 1/11/2010.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Người sau cai nghiện thuộc một trong các trường hợp: Đang mắc bệnh hiểm nghèo có giấy chứng nhạn của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lại. Bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối làm đơn gửi GĐ Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội hoặc GĐ Trung tâm quản lý sau cai nghiện.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy.
- Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của BLĐTBXH hướng dẫn một số Điều về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy.
CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không
 
File đính kèm:Mẫu số 3.docx(17231kb)
Các thủ tục hành chính khác