Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
874
Hôm qua:
1596
Tuần này:
3961
Tháng này:
33940
Tất cả:
856564

Thủ tục hành chính

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện , quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 
Lĩnh vực
Tôn giáo
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện , quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Sửa đổi lần thứ :
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với cá nhân, tổ chức tôn giáo: Không.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Tổ chức Tôn giáo thành lập hội đoàn gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ
- Phòng NV xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.
- Phòng NV phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện căn cứ tờ trình của phòng NV cấp hoặc không cấp GCN đăng ký Hội đoàn tôn giáo cho tổ chức. Trường hợp bị từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
b.Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại tại Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, hoặc qua đường bưu điện.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Văn bản đăng ký hội đoàn tôn giáo (Theo mẫu)
2. Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn
3. Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng NV
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đăng ký Hội đoàn tôn giáo (Mẫu B9, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013)
- Giấy chứng nhận – đăng ký Hội đoàn tôn giáo (Mẫu A8, Thông tư số01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013)
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo hoặc văn bản từ chối (nêu rõ lý do)
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
- Thông tư số01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của BNV ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo.
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: có
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có
 
File đính kèm:Mẫu B9.docx(30465kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa