Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
939
Hôm qua:
1596
Tuần này:
4026
Tháng này:
34005
Tất cả:
856629

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Hà Thị Hường
  Ngày sinh: 10/01/1983
  Quê quán: Xã Nga Văn – huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Khu phố 5- Phường Bắc Sơn – Thị xã Bỉm Sơn
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Phó Ban KT-XH HĐND Thị xã
  Họ và Tên: Trần Thị Bình
  Ngày sinh: 20/06/1975
  Quê quán: Xã Cẩm Phong – huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Khu phố 5- Phường Ba Đình – Thị xã Bỉm Sơn
  Trình độ : 12/12; Trình độ: Cử nhân Luật
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Trưởng VP công chứng Bỉm Sơn
  Họ và Tên: Nguyễn Xuân Chiến
  Ngày sinh: 27/09/1978
  Quê quán: Hoằng Xuyên - Hoằng hoá - Thanh Hoá
  Thường trú: Lam Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình
  Họ và Tên: Phạm Văn Cương
  Ngày sinh: 11/01/1967
  Quê quán: Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
  Thường trú: Phú Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 10/10; Lý Luận: Trung cấp; Chuyên môn:Cử nhân luật
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Chủ tịch UBND phường Phú Sơn
  Họ và Tên: Vũ Đức Cường
  Ngày sinh: 19/05/1973
  Quê quán: Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
  Thường trú: Sơn Nam, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn
  Họ và Tên: Doãn Văn Đạt
  Ngày sinh: 06/03/1963
  Quê quán: Như Hoà - Kim Sơn - Ninh Bình
  Thường trú: Ngọc Trạo - Bỉm Sơn -Thanh Hoá
  Trình độ : 10/10; Lý Luận: Cử nhân; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã
  Họ và Tên: Nguyễn Mạnh Hán
  Ngày sinh: 10/12/1961
  Quê quán: Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
  Thường trú: Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ :
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Chủ tịch UBND xã Quang Trung
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Hường
  Ngày sinh:
  Quê quán: Xã Nga Giáp- huyện Nga Sơn-tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Khu phố 2- Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
  Trình độ : 12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa I
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn
  Họ và Tên: Tạ Thị Liên
  Ngày sinh: 13/01/1965
  Quê quán: Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 10/10; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: ĐHSP
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Chủ tịch LĐLĐ Thị xã
  Họ và Tên: Lê Văn Nhịp
  Ngày sinh: 16/07/1962
  Quê quán: Định Tăng - Yên Định -Thanh Hoá
  Thường trú: Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
  Trình độ : 10/10; Lý Luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
  Chức vụ : Đại biểu HĐND, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Trạo

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa