Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
664
Hôm qua:
1205
Tuần này:
664
Tháng này:
22549
Tất cả:
931872

Nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn Thị xã.

Ngày 04/05/2018 10:55:12

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn Thị xã đã có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức của cả hệ thống chính trị về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt, số người tham gia không ngừng tăng lên; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo. Qua đó, góp phần thực hiện tiến bộ và đảm bảo công bằng trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thị xã, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

YT1.jpg
Ảnh minh họa.

Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác BHXH, BHYT. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức của người sử dụng lao động về trách nhiệm tuân thủ pháp luật về thực hiện nghĩa vụ BHXH, BHYT cho người lao động; tình trạng cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN giảm đi đáng kể. Trên địa bàn có hơn 500 đơn vị đầu mối thu BHXH, BHYT, BHTN, có 2 bệnh viên Đa khoa ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Công tác thu, phát triển đơn vị và số lượng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch được giao, đảm bảo năm sau cao hơn năm trước. Tính đến ngày 31/12/2017, số người tham gia BHXH là 12.500 người chiếm 38,59% lực lượng lao động, tăng hơn 2.000 người so với năm 2012; Số người tham gia BHYT gia tăng mạnh mẽ đạt 49.740 người, tăng hơn 19.000 người so với năm 2012, tỷ lệ bao phủ đạt 83,47%; đối tượng tham gia BHTN đạt 10.922 người, bằng 33,72% đối tượng lao động trên địa bàn. Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 8 tỷ 820 triệu đồng, chiếm 5,6% so với KH (dự toán là 9,54%).

Công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, chi trả các chế độ kịp thời, đầy đủ và an toàn. Mạng lưới y tế cơ sở không ngừng được củng cố, hoàn thiện cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ; đổi mới phương pháp thực hiện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cải cách hành chính, vận hành hệ thống thông tin giám định nhằm kết nối liên thông chi phí khám chữa bệnh với 100% cở sở khám chữa bệnh BHYT.

Công tác cải cách thủ tục hành chính về BHXH, BHYT được coi trọng. Cơ quan BHXH Thị xã đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các phần mềm nghiệp vụ, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện miễn phí cho tổ chức và cá nhân; thực hiện liên thông thủ tục khai sinh – hộ khẩu- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; triển khai phần mềm xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản với hệ thống thông tin giám định BHYT để kiểm soát, phát hiện kịp thời các trường hợp lạm dụng, làm sai quy định.

Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT được thực hiện theo quy định, chất lượng các cuộc kiểm tra, phối hợp thanh tra được nâng lên. Qua kiểm tra đã phát hiện các hành vi vi phạm của các đơn vị sử dụng lao động, các sai sót của các cơ sở khám chữa bệnh, các đại lý thu BHXH, BHYT đã kịp thời chấn chỉnh; đồng thời tham gia tổ chức thu nợ liên ngành để đôn đốc thu nợ tiền BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp nợ đọng lớn, kéo dài...

Tuy nhiên, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn Thị xã vẫn còn có một số hạn chế, khó khăn, đó là việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước về BHXH, BHYT ở một số cơ quqan, đơn vị, phường xã đến từng cán bộ, CC-VC, người lao động và gia đình chưa thật sự tốt. Tỷ lệ tham gia BHYT ở đối tượng HS-SV, hộ cận nghèo chưa cao; Trình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuy đã tăng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân...

Thời gian tới, để phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện chủ trương của đảng, quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Thị xã cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW; khuyến khích người dân tham gia BHYT một cách tự nguyện, thường xuyên, dài hạn, hạn chế tình trạng người bị ốm đau mới mua BHYT; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT; tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là tuyến cơ sở; sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT. Phấn đấu đến năm 2020, toàn Thị xã có từ 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, từ 90% dân số trở lên tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.

Phạm Thúy

Nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn Thị xã.

Đăng lúc: 04/05/2018 10:55:12 (GMT+7)

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn Thị xã đã có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức của cả hệ thống chính trị về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt, số người tham gia không ngừng tăng lên; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo. Qua đó, góp phần thực hiện tiến bộ và đảm bảo công bằng trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thị xã, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

YT1.jpg
Ảnh minh họa.

Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác BHXH, BHYT. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức của người sử dụng lao động về trách nhiệm tuân thủ pháp luật về thực hiện nghĩa vụ BHXH, BHYT cho người lao động; tình trạng cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN giảm đi đáng kể. Trên địa bàn có hơn 500 đơn vị đầu mối thu BHXH, BHYT, BHTN, có 2 bệnh viên Đa khoa ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Công tác thu, phát triển đơn vị và số lượng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch được giao, đảm bảo năm sau cao hơn năm trước. Tính đến ngày 31/12/2017, số người tham gia BHXH là 12.500 người chiếm 38,59% lực lượng lao động, tăng hơn 2.000 người so với năm 2012; Số người tham gia BHYT gia tăng mạnh mẽ đạt 49.740 người, tăng hơn 19.000 người so với năm 2012, tỷ lệ bao phủ đạt 83,47%; đối tượng tham gia BHTN đạt 10.922 người, bằng 33,72% đối tượng lao động trên địa bàn. Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 8 tỷ 820 triệu đồng, chiếm 5,6% so với KH (dự toán là 9,54%).

Công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, chi trả các chế độ kịp thời, đầy đủ và an toàn. Mạng lưới y tế cơ sở không ngừng được củng cố, hoàn thiện cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ; đổi mới phương pháp thực hiện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cải cách hành chính, vận hành hệ thống thông tin giám định nhằm kết nối liên thông chi phí khám chữa bệnh với 100% cở sở khám chữa bệnh BHYT.

Công tác cải cách thủ tục hành chính về BHXH, BHYT được coi trọng. Cơ quan BHXH Thị xã đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các phần mềm nghiệp vụ, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện miễn phí cho tổ chức và cá nhân; thực hiện liên thông thủ tục khai sinh – hộ khẩu- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; triển khai phần mềm xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản với hệ thống thông tin giám định BHYT để kiểm soát, phát hiện kịp thời các trường hợp lạm dụng, làm sai quy định.

Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT được thực hiện theo quy định, chất lượng các cuộc kiểm tra, phối hợp thanh tra được nâng lên. Qua kiểm tra đã phát hiện các hành vi vi phạm của các đơn vị sử dụng lao động, các sai sót của các cơ sở khám chữa bệnh, các đại lý thu BHXH, BHYT đã kịp thời chấn chỉnh; đồng thời tham gia tổ chức thu nợ liên ngành để đôn đốc thu nợ tiền BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp nợ đọng lớn, kéo dài...

Tuy nhiên, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn Thị xã vẫn còn có một số hạn chế, khó khăn, đó là việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước về BHXH, BHYT ở một số cơ quqan, đơn vị, phường xã đến từng cán bộ, CC-VC, người lao động và gia đình chưa thật sự tốt. Tỷ lệ tham gia BHYT ở đối tượng HS-SV, hộ cận nghèo chưa cao; Trình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuy đã tăng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân...

Thời gian tới, để phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện chủ trương của đảng, quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Thị xã cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW; khuyến khích người dân tham gia BHYT một cách tự nguyện, thường xuyên, dài hạn, hạn chế tình trạng người bị ốm đau mới mua BHYT; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT; tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là tuyến cơ sở; sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT. Phấn đấu đến năm 2020, toàn Thị xã có từ 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, từ 90% dân số trở lên tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.

Phạm Thúy

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa