Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
254
Hôm qua:
1334
Tuần này:
1588
Tháng này:
27898
Tất cả:
899595

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 17/12/2018 17:42:58

Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống chính trị, là ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, với tinh thần “Đoàn kết - đồng thuận - thống nhất hành động”, Ủy ban MTTQ Thị xã đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

mt.jpg


Theo đó, MTTQ Thị xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và các hoạt động xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc; phát huy mọi tiềm năng, nội lực của thị xã, của khối đại đoàn kết toàn dân để chung sức, chung lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời,thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã với trọng tâm là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thầnsáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó,đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường tổ chức đăng ký xây dựng các công trình chào mừng cụ thể như: Xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các công trình dân sinh; làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng, chỉnh trang tuyến đường, tuyến phố xanh, sạch, đẹp; tham gia các cuộc thi tìm hiểu về MTTQ Việt Nam gắn với tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp... tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Đợt phát động đợt thi đua được thực hiện thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ tháng 9/ 2018 đến hết tháng 4/2019), Giai đoạn 2 (từ tháng 6/2019 đến hết tháng 9/2019). Kết thúc đợt thi đua đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã sẽ đánh giá và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng vào cuối năm 2019.

Phạm Thúy

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đăng lúc: 17/12/2018 17:42:58 (GMT+7)

Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống chính trị, là ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, với tinh thần “Đoàn kết - đồng thuận - thống nhất hành động”, Ủy ban MTTQ Thị xã đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

mt.jpg


Theo đó, MTTQ Thị xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và các hoạt động xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc; phát huy mọi tiềm năng, nội lực của thị xã, của khối đại đoàn kết toàn dân để chung sức, chung lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời,thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã với trọng tâm là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thầnsáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó,đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường tổ chức đăng ký xây dựng các công trình chào mừng cụ thể như: Xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các công trình dân sinh; làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng, chỉnh trang tuyến đường, tuyến phố xanh, sạch, đẹp; tham gia các cuộc thi tìm hiểu về MTTQ Việt Nam gắn với tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp... tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Đợt phát động đợt thi đua được thực hiện thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ tháng 9/ 2018 đến hết tháng 4/2019), Giai đoạn 2 (từ tháng 6/2019 đến hết tháng 9/2019). Kết thúc đợt thi đua đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã sẽ đánh giá và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng vào cuối năm 2019.

Phạm Thúy

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa