Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
257
Hôm qua:
1182
Tuần này:
3331
Tháng này:
25216
Tất cả:
934538

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Ngày 16/04/2019 17:52:14

UBND thị xã Bỉm Sơn vừa có văn bản về các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

May mac1.jpg
Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Vaude Việt Nam (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn).
Theo đó, UBND thị xã đã đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là:Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp. Thực hiện các giải pháp nhằm thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp; tạo bước chuyển biến mạnh về cơ cấu sản phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động Thương mại - Dịch vụ. Tập trung triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ, tạo ra sản phẩm theo chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất. Tăng cường quản lý thu Ngân sách nhà nước, hoàn thành vượt mức kế hoạch; điều hành chi ngân sách linh hoạt và hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trong tâm góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đẩy mạnh phát triển đô thị; nâng cao công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; làm tốt công tác thanh tra, tư pháp, tiếp công dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Quân sự, quốc phòng địa phương; đẩy mạnh phòng chống tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp; tạo bước chuyển biến mạnh về cơ cấu sản phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động Thương mại - Dịch vụ, Thị xã đề ra các biện pháp như:Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, nhất là các dự án đã được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án đang triển khai đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm 2019; phát huy hiệu quả cơ sở sản xuất hiện có, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm đưa các dự án đi vào sản xuất. Tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án sản xuất có giá trị cao như công nghiệp ôtô, may mặc, lắp ráp điện tử, cơ khí chế tạo.... Phát triển mạng lưới các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị; trong đó, tập trung hoàn thành thủ tục chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dịch vụ du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng, dịch vụ vận tải, dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ điện, nước…

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp, Thị xã thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng các quy hoạch, làm cơ sở cho việc giới thiệu địa điểm và quyết định chủ trương đầu tư;Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất là nguồn quan trọng nhất; đồng thời với các biện pháp nhằm huy động nguồn vốn xã hội để đầu tư tạo bước đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thành lập doanh nghiệp, thuế,... theo hướng rút ngắn thời gian, giảm bớt đầu mối các cơ quan, đơn vị cùng giải quyết một công việc.

Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả 8 nhiệm vụ, giải pháp trên cần có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Hoàng Hùng

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Đăng lúc: 16/04/2019 17:52:14 (GMT+7)

UBND thị xã Bỉm Sơn vừa có văn bản về các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

May mac1.jpg
Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Vaude Việt Nam (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn).
Theo đó, UBND thị xã đã đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là:Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp. Thực hiện các giải pháp nhằm thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp; tạo bước chuyển biến mạnh về cơ cấu sản phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động Thương mại - Dịch vụ. Tập trung triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ, tạo ra sản phẩm theo chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất. Tăng cường quản lý thu Ngân sách nhà nước, hoàn thành vượt mức kế hoạch; điều hành chi ngân sách linh hoạt và hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trong tâm góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đẩy mạnh phát triển đô thị; nâng cao công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; làm tốt công tác thanh tra, tư pháp, tiếp công dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Quân sự, quốc phòng địa phương; đẩy mạnh phòng chống tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp; tạo bước chuyển biến mạnh về cơ cấu sản phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động Thương mại - Dịch vụ, Thị xã đề ra các biện pháp như:Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, nhất là các dự án đã được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án đang triển khai đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm 2019; phát huy hiệu quả cơ sở sản xuất hiện có, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm đưa các dự án đi vào sản xuất. Tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án sản xuất có giá trị cao như công nghiệp ôtô, may mặc, lắp ráp điện tử, cơ khí chế tạo.... Phát triển mạng lưới các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị; trong đó, tập trung hoàn thành thủ tục chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dịch vụ du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng, dịch vụ vận tải, dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ điện, nước…

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp, Thị xã thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng các quy hoạch, làm cơ sở cho việc giới thiệu địa điểm và quyết định chủ trương đầu tư;Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất là nguồn quan trọng nhất; đồng thời với các biện pháp nhằm huy động nguồn vốn xã hội để đầu tư tạo bước đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thành lập doanh nghiệp, thuế,... theo hướng rút ngắn thời gian, giảm bớt đầu mối các cơ quan, đơn vị cùng giải quyết một công việc.

Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả 8 nhiệm vụ, giải pháp trên cần có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Hoàng Hùng

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa