Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
904
Hôm qua:
1596
Tuần này:
3991
Tháng này:
33970
Tất cả:
856594

Thị xã Bỉm Sơn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Ngày 09/11/2018 08:35:21

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam và 66 năm sau vào tháng 6/2012, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 hằng năm làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” gọi tắt là “Ngày Pháp luật”.

PL Viet Nam.jpg


Hằng năm, Bộ Tư pháp lựa chọn chủ đề tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật để tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc với các ý nghĩa: Tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân. Năm 2018, Chủ đề của Ngày pháp luật là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018, cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành văn bản hướng dẫn các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung như: Đẩy mạnh, tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức; phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật; trao đổi kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thực hiện theo đúng tiến độ và yêu cầu; công tác thẩm định VBQPPL thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định. Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường tự rà soát, tổng hợp, đánh giá các văn bản của HĐND, UBND thị xã và các xã, phường ban hành. Năm 2018 tại UBND thị xã và xã, phường đã tự kiểm tra xử lý: 10.257 văn bản. Trong đó:Quyết định quy phạm: 0 văn bản. Quyết định áp dụng: 6.777 văn bản; văn bản hành chính thông thường: 3.480 văn bản. Qua kiểm tra, rà soát đã kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản sai sót, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của văn bản quản lý Nhà nước.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đi vào nề nếp. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Hội đồng PBGDPL thị xã đã tiến hành tuyên truyền PBGDPL tại UBND các xã, phường vềcác Luật như:Luật Hình sự, Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Trẻ em, Luật tiếp cận thông tin… với số lượng người tham gia là 1.063 người. 8/8 xã, phường đều quản lý và khai thác tốt tủ sách pháp luật đã được trang bị với số lượng bình quân từ 500 - 580 đầu sách/tủ; Số lượng đầu sách và hoạt động của các tủ sách được duy trì thường xuyên và đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL đã được triển khai và nhân rộng, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trên địa bàn thị xã. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn thị xã đã đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý và trở thành ngày hội pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thị xã. Thông qua Ngày Pháp luật, nhận thức về công tác tuyên truyền, PBGDPL với tính chất là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống đã được coi trọng. Ý thức tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh niên, học sinh và nhân dân được nâng cao, hạn chế các vi phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thị xã.

Hoàng Hùng

Thị xã Bỉm Sơn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Đăng lúc: 09/11/2018 08:35:21 (GMT+7)

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam và 66 năm sau vào tháng 6/2012, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 hằng năm làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” gọi tắt là “Ngày Pháp luật”.

PL Viet Nam.jpg


Hằng năm, Bộ Tư pháp lựa chọn chủ đề tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật để tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc với các ý nghĩa: Tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân. Năm 2018, Chủ đề của Ngày pháp luật là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018, cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành văn bản hướng dẫn các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung như: Đẩy mạnh, tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức; phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật; trao đổi kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thực hiện theo đúng tiến độ và yêu cầu; công tác thẩm định VBQPPL thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định. Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường tự rà soát, tổng hợp, đánh giá các văn bản của HĐND, UBND thị xã và các xã, phường ban hành. Năm 2018 tại UBND thị xã và xã, phường đã tự kiểm tra xử lý: 10.257 văn bản. Trong đó:Quyết định quy phạm: 0 văn bản. Quyết định áp dụng: 6.777 văn bản; văn bản hành chính thông thường: 3.480 văn bản. Qua kiểm tra, rà soát đã kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản sai sót, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của văn bản quản lý Nhà nước.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đi vào nề nếp. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Hội đồng PBGDPL thị xã đã tiến hành tuyên truyền PBGDPL tại UBND các xã, phường vềcác Luật như:Luật Hình sự, Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Trẻ em, Luật tiếp cận thông tin… với số lượng người tham gia là 1.063 người. 8/8 xã, phường đều quản lý và khai thác tốt tủ sách pháp luật đã được trang bị với số lượng bình quân từ 500 - 580 đầu sách/tủ; Số lượng đầu sách và hoạt động của các tủ sách được duy trì thường xuyên và đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL đã được triển khai và nhân rộng, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trên địa bàn thị xã. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn thị xã đã đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý và trở thành ngày hội pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thị xã. Thông qua Ngày Pháp luật, nhận thức về công tác tuyên truyền, PBGDPL với tính chất là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống đã được coi trọng. Ý thức tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh niên, học sinh và nhân dân được nâng cao, hạn chế các vi phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thị xã.

Hoàng Hùng

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa