Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1058
Hôm qua:
1766
Tuần này:
7324
Tháng này:
36540
Tất cả:
980928

Thị xã Bỉm Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,45%

Ngày 18/12/2018 16:34:32

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ đầu năm 2018, thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân, mang lại hiệu quả hữu hiệu. Người nghèo được tiếp cận tốt hơn với các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng, giúp họ tự mình nổ lực vươn lên, tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn là 2.09%, mục tiêu đặt ra trong năm 2018, giảm xuống còn 2,0%. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong năm, có 861 thẻ BHYT được cấp cho người nghèo với số tiền hỗ trợgần 500 triệu đồng, 941 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo với kinh phí hỗ trợ trên 600 triệu đồng. Các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo được huy động đã hỗ trợ kịp thời nhu cầu vay vốn làm ăn của hộ nghèo, góp phần giữ vững thu nhập, ổn định đời sống. Năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho 17 hộ nghèo được vay vốn với số tiền là 740 triệu đồng, 17 hộ cận nghèo vay với số tiền 800 triệu đồng, 10 hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền 470 triệu đồng, 23 hộ vay vốn nước sạch với số tiền là 108 triệu đồng, giải quyết cho 111 hộ vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 3.291 triệu đồng. Mặt khác, đã có 332 hộ nghèo và trên 50 hộ đối tượng chính sách được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng; Thị xã hỗ trợ cho 122 hộ gia đình khó khăn đột xuất trong dịp Tết với số tiền 61 triệu đồng; tặng quà Tết cho 100 hộ nghèo với tổng số tiền 342 triệu đồng để mọi người, mọi nhà được đón Xuân vui Tết.

Chính sách hỗ trợ về nhà ở, cho vay ưu đãi và hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tiếp tục triển khai thực hiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã khảo sát để hỗ trợ sữa chữa nhà ở cho 4 hộ nghèo tại phường Bắc Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn và Phú Sơn; Thị xã phát động các doanh nghiệp trên địa bàn chung tay vì người nghèo, tập trung nguồn lực huy động để hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 6 hộ nghèo; Ngân hàng chính sách xã hội triển khai chương trình cho vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội, xây dựng nhà mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Tập trung ưu tiên các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ về thông tin, truyền thông được duy trì thường xuyên. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông không ngừng nâng cao các dịch vụ bưu chính, viễn thông để đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc của các tổ chức, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thị xã. Cùng với đó, Thị xã đã huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện lồng ghép, gắn kết với các chương trình, dự án khác trên địa bàn để tập trung nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo. Tổ chức tốt công tác truyền thông giảm nghèo đa chiều bằng nhiều hình thức nhằm thay đổi nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Thị xã cũng chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác dạy nghề để người nghèo có điều kiện chuyển đổi nghề; tiếp tục làm tốt công tác xuất khẩu lao động và khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo.

Với những giải pháp thiết thực và đồng bộ, công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn địa bàn thị xã từ 2.09% (năm 2017) giảm xuống còn 1,45% (năm 2018), hộ cận nghèo còn 1,98%, đạt chỉ tiêu Tỉnh giao và HĐND thị xã đề ra. Đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước được cải thiện, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã ngày càng phát triển.

Hoàng Hùng

Thị xã Bỉm Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,45%

Đăng lúc: 18/12/2018 16:34:32 (GMT+7)

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ đầu năm 2018, thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân, mang lại hiệu quả hữu hiệu. Người nghèo được tiếp cận tốt hơn với các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng, giúp họ tự mình nổ lực vươn lên, tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn là 2.09%, mục tiêu đặt ra trong năm 2018, giảm xuống còn 2,0%. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong năm, có 861 thẻ BHYT được cấp cho người nghèo với số tiền hỗ trợgần 500 triệu đồng, 941 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo với kinh phí hỗ trợ trên 600 triệu đồng. Các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo được huy động đã hỗ trợ kịp thời nhu cầu vay vốn làm ăn của hộ nghèo, góp phần giữ vững thu nhập, ổn định đời sống. Năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho 17 hộ nghèo được vay vốn với số tiền là 740 triệu đồng, 17 hộ cận nghèo vay với số tiền 800 triệu đồng, 10 hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền 470 triệu đồng, 23 hộ vay vốn nước sạch với số tiền là 108 triệu đồng, giải quyết cho 111 hộ vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 3.291 triệu đồng. Mặt khác, đã có 332 hộ nghèo và trên 50 hộ đối tượng chính sách được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng; Thị xã hỗ trợ cho 122 hộ gia đình khó khăn đột xuất trong dịp Tết với số tiền 61 triệu đồng; tặng quà Tết cho 100 hộ nghèo với tổng số tiền 342 triệu đồng để mọi người, mọi nhà được đón Xuân vui Tết.

Chính sách hỗ trợ về nhà ở, cho vay ưu đãi và hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tiếp tục triển khai thực hiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã khảo sát để hỗ trợ sữa chữa nhà ở cho 4 hộ nghèo tại phường Bắc Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn và Phú Sơn; Thị xã phát động các doanh nghiệp trên địa bàn chung tay vì người nghèo, tập trung nguồn lực huy động để hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 6 hộ nghèo; Ngân hàng chính sách xã hội triển khai chương trình cho vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội, xây dựng nhà mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Tập trung ưu tiên các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ về thông tin, truyền thông được duy trì thường xuyên. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông không ngừng nâng cao các dịch vụ bưu chính, viễn thông để đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc của các tổ chức, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thị xã. Cùng với đó, Thị xã đã huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện lồng ghép, gắn kết với các chương trình, dự án khác trên địa bàn để tập trung nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo. Tổ chức tốt công tác truyền thông giảm nghèo đa chiều bằng nhiều hình thức nhằm thay đổi nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Thị xã cũng chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác dạy nghề để người nghèo có điều kiện chuyển đổi nghề; tiếp tục làm tốt công tác xuất khẩu lao động và khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo.

Với những giải pháp thiết thực và đồng bộ, công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn địa bàn thị xã từ 2.09% (năm 2017) giảm xuống còn 1,45% (năm 2018), hộ cận nghèo còn 1,98%, đạt chỉ tiêu Tỉnh giao và HĐND thị xã đề ra. Đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước được cải thiện, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã ngày càng phát triển.

Hoàng Hùng

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa