Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
243
Hôm qua:
1993
Tuần này:
8608
Tháng này:
43057
Tất cả:
765619

Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 16/02/2017 11:16:04

Ngày 25 tháng 11 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 59/2015/ QĐ-TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05-01-2016.

Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm các tiêu chí về thu nhập và tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Trong đó,có 5dịch vụ xã hội cơ bản:Ytế,giáo dục,nhà ở,nước sạch và vệ sinh,thông tin.
Có 10chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm:Tiếp cận các dịch vụ y tế,bảo hiểm y tế,trình độ giáo dục của người lớn,tình trạng đi học của trẻ em,chất lượng nhà ở,diện tích nhà ở bình quân đầu người,nguồn nước sinh hoạt,hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh,sử dụng dịch vụ viễn thông,tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.
Kể từ ngày01/01/2016, nâng mức chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo và hộ có mức sống trung bình như sau:
- Hộ nghèo khu vực nông thôn:Là hộ đáp ứng một trong 2 tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
- Hộ nghèo khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong 2 tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
- Hộ cận nghèo khu vực nông thôn:Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
- Hộ cận nghèo khu vực thành thị:Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
- Hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn:Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng; khu vực thành thị:Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng.
Tại Thị xã Bỉm Sơn, công tác tổng điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2015 đã được các cấp tiến hành tập huấn quy trình điều tra theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Theo kế hoạch cuộc điều tra tiến hành trên phạm vi toànThị xã từ ngày 05/12/ 2015 và kết thúc vào 15/12/ 2015; Thị xã hoàn thành tổng điều tra vào 22/ 12/ 2015.
Vân Anh

Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020

Đăng lúc: 16/02/2017 11:16:04 (GMT+7)

Ngày 25 tháng 11 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 59/2015/ QĐ-TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05-01-2016.

Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm các tiêu chí về thu nhập và tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Trong đó,có 5dịch vụ xã hội cơ bản:Ytế,giáo dục,nhà ở,nước sạch và vệ sinh,thông tin.
Có 10chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm:Tiếp cận các dịch vụ y tế,bảo hiểm y tế,trình độ giáo dục của người lớn,tình trạng đi học của trẻ em,chất lượng nhà ở,diện tích nhà ở bình quân đầu người,nguồn nước sinh hoạt,hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh,sử dụng dịch vụ viễn thông,tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.
Kể từ ngày01/01/2016, nâng mức chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo và hộ có mức sống trung bình như sau:
- Hộ nghèo khu vực nông thôn:Là hộ đáp ứng một trong 2 tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
- Hộ nghèo khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong 2 tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
- Hộ cận nghèo khu vực nông thôn:Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
- Hộ cận nghèo khu vực thành thị:Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
- Hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn:Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng; khu vực thành thị:Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng.
Tại Thị xã Bỉm Sơn, công tác tổng điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2015 đã được các cấp tiến hành tập huấn quy trình điều tra theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Theo kế hoạch cuộc điều tra tiến hành trên phạm vi toànThị xã từ ngày 05/12/ 2015 và kết thúc vào 15/12/ 2015; Thị xã hoàn thành tổng điều tra vào 22/ 12/ 2015.
Vân Anh

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa