Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3492
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7530
Tháng này:
26205
Tất cả:
1786110

Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND Thị xã với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thị xã về thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh năm 2017

Ngày 14/08/2017 14:46:58

Chiều nay, 14/6, UBND Thị xã cùng Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh năm 2017. Đồng chí Bùi Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị

Theo chương trình ký kết, các nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2017 tập trung vào các vấn đề trọng tâm: MTTQ Thị xã chủ trì giám sát việc thực hiện các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; việc thực hiện chế độ chính sách của nhà nước cho người nghèo tại UBND các xã, phường; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì giám sát các nội dung do tổ chức mình phụ trách như: việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách với người lao động, thực hiện Điều lệ công đoàn, tài chính công đoàn tại cơ sở; việc đảm bảo cho phụ nữ tham gia quản lý nhà nước; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh; việc thực hiện các quy định về chế độ đối với giáo viên tổng phụ trách Đội và Bí thư đoàn trường; việc thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Về công tác phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý, phản biện vào những Dự thảo chương trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới vủa UBND Thị xã hàng năm; phối hợp với UBND Thị xã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn bản Luật sửa đổi theo chương trình xây dựng Luật của Quốc hội...

Cùng với đó, UBND Thị xã cùng Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Thị xã năm 2017, như: Thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người có công, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...và một số nội dung khác.

Hội nghị cũng tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND Thị xã và Uỷ ban MTTQ Thị xã; Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND Thị xã và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thị xã Bỉm Sơn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã khẳng định việc các ký kết Chương trình, Quy chế phối hợp là cần thiết nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí đề nghị: UBND Thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để Uỷ ban MTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thực hiện hiệu quả các nội dung trong chương trình đã ký kết nhằm góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của Thị xã năm 2017.
Phạm Thúy

Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND Thị xã với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thị xã về thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh năm 2017

Đăng lúc: 14/08/2017 14:46:58 (GMT+7)

Chiều nay, 14/6, UBND Thị xã cùng Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh năm 2017. Đồng chí Bùi Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị

Theo chương trình ký kết, các nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2017 tập trung vào các vấn đề trọng tâm: MTTQ Thị xã chủ trì giám sát việc thực hiện các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; việc thực hiện chế độ chính sách của nhà nước cho người nghèo tại UBND các xã, phường; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì giám sát các nội dung do tổ chức mình phụ trách như: việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách với người lao động, thực hiện Điều lệ công đoàn, tài chính công đoàn tại cơ sở; việc đảm bảo cho phụ nữ tham gia quản lý nhà nước; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh; việc thực hiện các quy định về chế độ đối với giáo viên tổng phụ trách Đội và Bí thư đoàn trường; việc thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Về công tác phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý, phản biện vào những Dự thảo chương trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới vủa UBND Thị xã hàng năm; phối hợp với UBND Thị xã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn bản Luật sửa đổi theo chương trình xây dựng Luật của Quốc hội...

Cùng với đó, UBND Thị xã cùng Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Thị xã năm 2017, như: Thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người có công, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...và một số nội dung khác.

Hội nghị cũng tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND Thị xã và Uỷ ban MTTQ Thị xã; Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND Thị xã và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thị xã Bỉm Sơn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã khẳng định việc các ký kết Chương trình, Quy chế phối hợp là cần thiết nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí đề nghị: UBND Thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để Uỷ ban MTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thực hiện hiệu quả các nội dung trong chương trình đã ký kết nhằm góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của Thị xã năm 2017.
Phạm Thúy