Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
380
Hôm qua:
345
Tuần này:
1214
Tháng này:
1810
Tất cả:
28657

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, chỉ thị số 12 - CT/TW, Kết luận số 10 - KL/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị số 13 - CT/TW của Ban Bí thư

Đăng lúc: 17:17:13 02/06/2017 (GMT+7)

Sáng ngày 26/5, Ban thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, chỉ thị số 12 - CT/TW, Kết luận số 10 - KL/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị số 13 - CT/TW của Ban Bí thư.

 Dự Hội nghị có đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thị xã; Trưởng, Phó Ban xây dựng Đảng, Ủy viên UBKT Thị ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc, giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Trưởng, Phó phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thị xã; Phó Ban chuyên trách HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị-xã hội; Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, xã và Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy quán triệt, triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08 – NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn và Kết luận số 10 – KL/TW ngày 26/21/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã quán triệt và triển khai kế hoạch hành động Chỉ thị số 12 – CT/TW ngày 12/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Hội nghị cũng đã được nghe đồng trí Lê Văn Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy triển khai Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận trên. Theo đó việc học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt hoàn thành trước ngày 30/5, đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy và nhân dân hoàn thành trước ngày 30/6.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận trên có ý nghĩa chiến lược đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của nước ta trong giai đoạn hiện nay, vì vậy cần nhận thức đầy đủ và thấm nhuần sâu sắc những nội dung trên. Đồng chí đề nghị: Thông qua việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đảng bộ, chi bộ trực Thị ủy cần chủ động nghiên cứu và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động rõ ràng, cụ thể, phân công trách nhiệm để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả./.
                                                                                              Bùi Nghĩa