Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
236
Hôm qua:
2188
Tuần này:
10623
Tháng này:
12613
Tất cả:
1203312

Hội nghị hướng dẫn công tác xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn năm 2019

Ngày 23/07/2019 15:32:26

Sáng 23/7/2019, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2019 và các đồng chí trong khung diễn tập thuộc cơ quan UBND thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn năm 2019 chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Chỉ hủy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2019 trình bày khái quát các yêu cầu về nội dung, thời gian, địa điểm các cuộc họp, hội nghị được tiến hành khi diễn tập khu vực phòng thủ BS.2019; trách nhiệm của các phòng, ban UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan… với các nội dung trọng tâm như: Các trạng thái về sẵn sàng chiến đấu; Thành phần, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ của Thị xã; Thứ tự các hội nghị trong diễn tập khu vực phòng thủ; Hệ thống các văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ mà các phòng, ban UBND thị xã cần chuẩn bị, làm cơ sở để tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn năm 2019.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện cao nhất, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của thị xã thành công thì các phòng, ban của UBND thị xã đóng vai trò quan trọng. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Trưởng các phòng, ban UBND thị xã cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập theo đúng kế hoạch. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các phòng, ban chủ động xây dựng hệ thống văn kiện và các nguồn lực khác của đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn năm 2019.
Nguyễn Tới

Hội nghị hướng dẫn công tác xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn năm 2019

Đăng lúc: 23/07/2019 15:32:26 (GMT+7)

Sáng 23/7/2019, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2019 và các đồng chí trong khung diễn tập thuộc cơ quan UBND thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn năm 2019 chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Chỉ hủy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2019 trình bày khái quát các yêu cầu về nội dung, thời gian, địa điểm các cuộc họp, hội nghị được tiến hành khi diễn tập khu vực phòng thủ BS.2019; trách nhiệm của các phòng, ban UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan… với các nội dung trọng tâm như: Các trạng thái về sẵn sàng chiến đấu; Thành phần, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ của Thị xã; Thứ tự các hội nghị trong diễn tập khu vực phòng thủ; Hệ thống các văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ mà các phòng, ban UBND thị xã cần chuẩn bị, làm cơ sở để tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn năm 2019.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện cao nhất, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của thị xã thành công thì các phòng, ban của UBND thị xã đóng vai trò quan trọng. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Trưởng các phòng, ban UBND thị xã cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập theo đúng kế hoạch. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các phòng, ban chủ động xây dựng hệ thống văn kiện và các nguồn lực khác của đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Bỉm Sơn năm 2019.
Nguyễn Tới