Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1996
Hôm qua:
2188
Tuần này:
12383
Tháng này:
14373
Tất cả:
1205066

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Ngày 16/07/2019 16:13:11

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn’", "Ăn quả nhớ người trồng cây” đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 11/6/2019, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 1039/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019.

Mục đích tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với Cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với Cách mạng.

Các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sỹ sẽ được tổ chức trang trọng với các hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ chế độ chính sách, kịp thời theo quy định hiện hành. Chủ tịch UBND thị xã đã phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện; huy động toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia để tất cả người có công với Cách mạng đều được quan tâm chăm sóc cả đời sống vật chất và tinh thần.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ gồm các nội dung chính như: Tổ chức Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; vận động xây dựng “Qũy Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với Cách mạng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biếnchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với Cách mạng, gương điển hình người tốt việc tốt trong công tác người có công với Cách mạng, người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, đặc biệt là những tấm gương thương binh nặng, các tập thể, đơn vị, phường, xã làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ,...

UBND Thị xã giaophòng Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai và thực hiện các yêu cầu, nội dung của kế hoạch đảm bảo an toàn, trang trọng, hiệu quả.
Nguyễn Tới

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Đăng lúc: 16/07/2019 16:13:11 (GMT+7)

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn’", "Ăn quả nhớ người trồng cây” đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 11/6/2019, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 1039/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019.

Mục đích tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với Cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với Cách mạng.

Các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sỹ sẽ được tổ chức trang trọng với các hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ chế độ chính sách, kịp thời theo quy định hiện hành. Chủ tịch UBND thị xã đã phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện; huy động toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia để tất cả người có công với Cách mạng đều được quan tâm chăm sóc cả đời sống vật chất và tinh thần.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ gồm các nội dung chính như: Tổ chức Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; vận động xây dựng “Qũy Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với Cách mạng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biếnchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với Cách mạng, gương điển hình người tốt việc tốt trong công tác người có công với Cách mạng, người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, đặc biệt là những tấm gương thương binh nặng, các tập thể, đơn vị, phường, xã làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ,...

UBND Thị xã giaophòng Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai và thực hiện các yêu cầu, nội dung của kế hoạch đảm bảo an toàn, trang trọng, hiệu quả.
Nguyễn Tới