Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
949
Hôm qua:
1596
Tuần này:
4036
Tháng này:
34015
Tất cả:
856639

Tổng kết công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 08/03/2019 15:47:55

Chiều ngày 7/3, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) triển khai các dự án trên địa bàn năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành Thị xã liên quan, lãnh đạo UBND cùng cán bộ địa chính – xây dựng các phường, xã trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND Thị xã, năm 2018, Bỉm Sơn có 25 dự án ký cam kết thực hiện với diện tích cần GPMB là 358,51ha; trong đó kế hoạch GPBM năm 2018 là 42,6ha. Kết quả, trong năm đã thực hiện GPMB được 24,82 ha, đạt 58,27% KH đặt ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến công tác GPMB không hoàn thành kế hoạch, trong đó chủ yếu do một số hộ dân chưa thống nhất với đơn giá bồi thường dẫn đến công tác tuyên truyền, thuyết phục kéo dài; có thời điểm nhà dầu tư chưa bố trí kịp thời nguồn kinh phí chi trả cho các trường hợp đã thống nhất phương án bồi thường; Việc xác định nguồn gốc đất từ cơ sở có lúccòn chậm, thiếu chính xác; Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số cá nhân trong công tác GPMB còn hạn chế, chưa chủ động, lập hồ sơ chậm hoặc chưa chính xác...

Năm 2019, trên địa bàn Thị xã có 18 dự án nhà nước thu hồi đất (theo kế hoạch 31/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa) với tổng diện tích là 354,25ha;diện tích cần thu hồi năm 2019 là 38,77ha. Trong đó có 17 dự án đã ký cam kết với chủ đầu tư, 01 dự án – Khu dân cư khu phố chợ khu nội thị Tây Quốc lộ 1A chưa lựa chọn xong nhà đầu tư. Ngoài ra, thị xã còn có 16 dự án nhà nước không thu hồi đất với tổng diện tích cần thực hiện GPMB năm 2019 là 48,53ha; hiện nay chủ đầu tư đã thực hiện tự thỏa thuận bồi thường không phải ký cam kết GPMB đối với 11 dự án với diện tích 39,61ha. Số hộ dân cần bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trong năm nay là 83 hộ, tổng diện tích dự kiến bố trí tái định cư là 7.480m2.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh, GPMB là công tác quan trọng nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, do vậy, công tác GPMB được lãnh đạo Thị xã quan tâm, chú trọng. Để hoàn thành nhiệm vụ GPMB năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị: Ban QLDA Thị xã tham mưu cho Hội đồng GPMB lập kế hoạch chi tiết cho từng dự án cụ thể, phân công cá nhân phụ trách thực hiện bám sát theo kế hoạch, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nhân viên, tăng cường chỉ đạo, giám sát công việc. Đối với các phường, xã cần chủ động tổ chức xác định và cấp giấy chứng nhận cho tất cả các hộ trong khu vực thực hiện các dự án, nâng cao chất lượng xác định nguồn gốc đất; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành liên quan và UBND các phường xã nhằm làm tốt công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn Thị xã.
Phạm Thúy

Tổng kết công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

Đăng lúc: 08/03/2019 15:47:55 (GMT+7)

Chiều ngày 7/3, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) triển khai các dự án trên địa bàn năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành Thị xã liên quan, lãnh đạo UBND cùng cán bộ địa chính – xây dựng các phường, xã trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND Thị xã, năm 2018, Bỉm Sơn có 25 dự án ký cam kết thực hiện với diện tích cần GPMB là 358,51ha; trong đó kế hoạch GPBM năm 2018 là 42,6ha. Kết quả, trong năm đã thực hiện GPMB được 24,82 ha, đạt 58,27% KH đặt ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến công tác GPMB không hoàn thành kế hoạch, trong đó chủ yếu do một số hộ dân chưa thống nhất với đơn giá bồi thường dẫn đến công tác tuyên truyền, thuyết phục kéo dài; có thời điểm nhà dầu tư chưa bố trí kịp thời nguồn kinh phí chi trả cho các trường hợp đã thống nhất phương án bồi thường; Việc xác định nguồn gốc đất từ cơ sở có lúccòn chậm, thiếu chính xác; Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số cá nhân trong công tác GPMB còn hạn chế, chưa chủ động, lập hồ sơ chậm hoặc chưa chính xác...

Năm 2019, trên địa bàn Thị xã có 18 dự án nhà nước thu hồi đất (theo kế hoạch 31/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa) với tổng diện tích là 354,25ha;diện tích cần thu hồi năm 2019 là 38,77ha. Trong đó có 17 dự án đã ký cam kết với chủ đầu tư, 01 dự án – Khu dân cư khu phố chợ khu nội thị Tây Quốc lộ 1A chưa lựa chọn xong nhà đầu tư. Ngoài ra, thị xã còn có 16 dự án nhà nước không thu hồi đất với tổng diện tích cần thực hiện GPMB năm 2019 là 48,53ha; hiện nay chủ đầu tư đã thực hiện tự thỏa thuận bồi thường không phải ký cam kết GPMB đối với 11 dự án với diện tích 39,61ha. Số hộ dân cần bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trong năm nay là 83 hộ, tổng diện tích dự kiến bố trí tái định cư là 7.480m2.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh, GPMB là công tác quan trọng nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, do vậy, công tác GPMB được lãnh đạo Thị xã quan tâm, chú trọng. Để hoàn thành nhiệm vụ GPMB năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị: Ban QLDA Thị xã tham mưu cho Hội đồng GPMB lập kế hoạch chi tiết cho từng dự án cụ thể, phân công cá nhân phụ trách thực hiện bám sát theo kế hoạch, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nhân viên, tăng cường chỉ đạo, giám sát công việc. Đối với các phường, xã cần chủ động tổ chức xác định và cấp giấy chứng nhận cho tất cả các hộ trong khu vực thực hiện các dự án, nâng cao chất lượng xác định nguồn gốc đất; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành liên quan và UBND các phường xã nhằm làm tốt công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn Thị xã.
Phạm Thúy

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa