Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1453
Hôm qua:
1677
Tuần này:
5248
Tháng này:
35741
Tất cả:
588975

UBND Thị xã triển khai công tác giảm nghèo năm 2018

Ngày 09/03/2018 15:26:36

UBND Thị xã vừa triển khai công tác giảm nghèo năm 2018. Tới dự có thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo Thị xã, đại diện các tổ chức đoàn thể Thị xã, Chủ tịch UBND và cán bộ chính sách các xã phường. Đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Tính đến cuối năm 2017, toàn Thị xã có 332 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,09%, hộ cận nghèo 372 hộ, chiếm 2,34%. Trong đó có 33,7% hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội, 66,3% hộ thuộc chính sách giảm nghèo. Trong các tiêu chí đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, có 48,7% hộ có ít nhất một thành viên từ 6 tuổi trở lên không có BHYT, 16% hộ đang ở nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ, 14% hộ chưa tiếp cận dịch vụ về y tế.

Mục tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2018 của Thị xã là thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, nhất là khu vực nông thôn, tạo điều cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, giảm nghèo gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội và Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Trong đó phấn đấu đạt các chỉ tiêu: giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,64%, không còn tình trạng trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi không được đi học, 100% khẩu cận nghèo mua thẻ BHYT, 100% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn của Ngân hàng chính sách, 90% hộ nghèo có nhà ở kiên cố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đặt ra. Trong đó tập trung vào các giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác giảm nghèo; thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp với từng hộ, từng địa phương; nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; huy động vốn cho công tác giảm nghèo; đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, cận nghèo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu phòng Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết giảm nghèo của Thị xã năm 2018, các xã phường rà soát lại danh sách hộ nghèo, trên cơ sở đó xây dựng phương án giảm nghèo phù hợp với địa phương, đồng thời tích cực tuyên truyền cho các hộ nhằm xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. Ủy ban MTTQ Thị xã và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phối hợp phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng trong các tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên và huy động đa dạng nguồn lực cho công tác giảm nghèo.

Nhân dịp này, UBND Thị xã đã khen thưởng cho chính quyền và nhân dân 4 xã phường xuất sắc phù hợp với trẻ em.

Bùi Nghĩa

UBND Thị xã triển khai công tác giảm nghèo năm 2018

Đăng lúc: 09/03/2018 15:26:36 (GMT+7)

UBND Thị xã vừa triển khai công tác giảm nghèo năm 2018. Tới dự có thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo Thị xã, đại diện các tổ chức đoàn thể Thị xã, Chủ tịch UBND và cán bộ chính sách các xã phường. Đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Tính đến cuối năm 2017, toàn Thị xã có 332 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,09%, hộ cận nghèo 372 hộ, chiếm 2,34%. Trong đó có 33,7% hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội, 66,3% hộ thuộc chính sách giảm nghèo. Trong các tiêu chí đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, có 48,7% hộ có ít nhất một thành viên từ 6 tuổi trở lên không có BHYT, 16% hộ đang ở nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ, 14% hộ chưa tiếp cận dịch vụ về y tế.

Mục tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2018 của Thị xã là thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, nhất là khu vực nông thôn, tạo điều cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, giảm nghèo gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội và Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Trong đó phấn đấu đạt các chỉ tiêu: giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,64%, không còn tình trạng trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi không được đi học, 100% khẩu cận nghèo mua thẻ BHYT, 100% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn của Ngân hàng chính sách, 90% hộ nghèo có nhà ở kiên cố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đặt ra. Trong đó tập trung vào các giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác giảm nghèo; thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp với từng hộ, từng địa phương; nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; huy động vốn cho công tác giảm nghèo; đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, cận nghèo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Đình Lâm - Phó Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu phòng Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết giảm nghèo của Thị xã năm 2018, các xã phường rà soát lại danh sách hộ nghèo, trên cơ sở đó xây dựng phương án giảm nghèo phù hợp với địa phương, đồng thời tích cực tuyên truyền cho các hộ nhằm xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. Ủy ban MTTQ Thị xã và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phối hợp phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng trong các tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên và huy động đa dạng nguồn lực cho công tác giảm nghèo.

Nhân dịp này, UBND Thị xã đã khen thưởng cho chính quyền và nhân dân 4 xã phường xuất sắc phù hợp với trẻ em.

Bùi Nghĩa

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa