Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
287
Hôm qua:
581
Tuần này:
4398
Tháng này:
10117
Tất cả:
93818

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
1792/UBND-VP15/9/2017Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng về chương trình công tác năm của UBND, Chủ tịch UBND Tỉnh năm 2017 và KHHĐ thực hiện NQ của CP, Tỉnh ủy,HĐND Tỉnh về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017
1791/UBND-VP15/9/2017Tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
1787/UBND-KT15/9/2017Lập danh sách tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản cho công chức cấp xã
3406/QĐ-UBND15/9/2017Thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công ở xã, phường
3404/QĐ-UBND15/9/2017Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân
1782/UBND-TCKH14/9/2017Báo cáo tình hình thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí năm 2017
1781/KH-UBND14/9/2017Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự
1780/UBND-TNMT14/9/2017Cung cấp thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của dòng họ
1779/UBND-VP14/9/2017Triển khai thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 05/9/2017 của UBND Tỉnh về việc triển khai “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan HCNN”
1775/KH-UBND14/9/2017Kiểm tra công tác quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công ở xã phường
1772/UBND-QLĐT14/9/2017Tham vấn ý kiến về nội dung cấp giấy phép quy hoạch thực hiện dự án Nhà máy gạch Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn
1771/UBND-YT14/9/2017Tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn
1769/BCĐXHHT14/9/2017Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng TT. học tập cộng đồng năm 2017
1768/UBND-TCKH13/9/2017Rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn của các dự án được giao kế hoạch từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm trên địa bàn thị xã
1766/UBND-VHTT13/9/2017Xây dựng dự toán chi tiết hỗ trợ kinh phí tu bổ, chống xuống cấp các di tích năm 2018, dự kiến năm 2019, 2020
3376/QĐ-UBND13/9/2017Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã Bỉm Sơn
3375/QĐ-UBND12/9/2017Cử cán bộ công chức tham dự học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính năm 2017
3372/QĐ-UBND12/9/2017Xếp lương vào ngạch công chức phường (Phùng Thị Thúy- UBND phường Đông Sơn)
3368/QĐ-UBND12/9/2017Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Đầu tư thiết bị nội thất Trung tâm HN - NVH thị xã Bỉm Sơn
1756/UBND-VHTT12/9/2017Đăng ký xếp hạng di tích và xây dựng dự toán chi tiết hỗ trợ kinh phí tu bổ, chống xuống cấp các di tích năm 2018, dự kiến năm 2019, 2020